Friday, 14/05/2021 - 19:29|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 11/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam. 

Về phía tỉnh Thái Bình, dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh được thành lập năm 2000, đến nay đã trải qua 4 kỳ đại hội. Sau 20 năm hoạt động, được sự quan tâm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, chung tay của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Khuyến học tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 9.670 chi hội và ban khuyến học; số hội viên là 601.058 người, đạt tỷ lệ 31.63% dân số. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đạt được nhiều kết quả. Quỹ khuyến học các cấp đạt gần 155 tỷ đồng, bình quân đầu người 81.500 đồng (tăng trên 90 tỷ đồng và 50.500 đồng bình quân đầu người so với năm 2015).

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về học tập suốt đời, học tập của người lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu trở thành công dân học tập. Mỗi gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là gia đình học tập. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị phải trở thành đơn vị học tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập…

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Đại hội.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Khuyến học Thái Bình cần triển khai, thực hiện bứt phá việc chuyển giao khoa học công nghệ ở các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng người nông dân thành công dân học tập, tạo ra công dân có kỹ năng chuyển đổi số. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, cốt lõi là học tập thường xuyên, học tập suốt đời từ người già đến người trẻ. Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình cần xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện tốt Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn, có hiệu quả của hội khuyến học các cấp và sự cống hiến của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49, công văn số 1779 ngày 6/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học lần thứ V gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và khuyến học, khuyến tài, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 40% dân số là hội viên hội khuyến học. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội khuyến học các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài trên các địa bàn. Từ những kinh nghiệm tổng kết tại đại hội này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Công an tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí; đồng chí Vũ Mạnh Hiền, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã suy tôn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Công an tỉnh, đồng thời tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học Thái Bình; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng bức trướng cho Hội Khuyến học tỉnh với dòng chữ “Tâm huyết - Năng động - Sáng tạo - Trách nhiệm”.

Đặng Anh

Ảnh: Thành Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết