Sunday, 20/06/2021 - 08:57|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
 • Nguyễn Trọng Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Vật lý, Cao cấp lý luận chính trị.
  • Điện thoại:
   0919.503.222
  • Email:
   trongvan1970@gmail.com hoặc trongvan70@pgdhungha.edu.vn
 • Phạm Văn Chủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin, Cao cấp lý luận chính trị.
  • Điện thoại:
   0913.292.725 hoặc 0912.292.725
  • Email:
   phamchugd@gmail.com hoặc phamchu62@pgdhungha.edu.vn