Thứ sáu, 14/05/2021 - 21:26|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
 • Trịnh Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0947.626.888
  • Email:
   admin@pgdhungha.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Toán, Cao cấp lý luận chính trị.
  • Điện thoại:
   02273.892.666 hoặc 0912.313.912
  • Email:
   truongpgdhh@gmail.com hoặc xuantruong73@pgdhungha.edu.vn