Sunday, 06/12/2020 - 04:46|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ

Liên Đội ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Trên tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" Liên Đội trường THCS Phạm Đôn Lễ chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.Trên tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" Liên Đội trường THCS Phạm Đôn Lễ chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.