Tuesday, 22/09/2020 - 18:42|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Hình học 8

Thầy giáo Vũ Ngọc Thành - giáo viên Trường THCS Phạm Đôn Lễ, xã Tân Lễ