Sunday, 07/06/2020 - 03:57|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Ngày 18/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã long trọng khai mạc. Dự Đại hội, đại biểu tỉnh có: Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; Đạ biểu huyện có: Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Các đồng chí BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Đại diện: Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng viên cao tuổi Đảng; Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà qua các thời kỳ; Các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; nguyên Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự lễ khai mạc Đại hội.

Đ/c Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

          Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước giải quyết những khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội(2015 – 2020), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng trưởng bình quân 5 năm 11,31%. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 15.888,1 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 18%; công nghiệp -  xây dựng và dịch vụ 82%. Sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại, phát triển tương đối toàn diện, bền vữngtheo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Huyện tập trung chỉ đạo tích tụ ruộng đất với diện tích 2.548 ha, chiếm 22% tổng diện tích canh tác ở 25 xã, thị trấn, với nhiều mô hình tiêu biểu. Đã tích tụ trên 696,27 ha của 174 hộ có diện tích từ 01 ha trở lên. Chăn nuôi phát triển theo hình thức gia trại - trang trại, quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Nhân dân đã khai thác có hiệu quả diện tích ao hồ trong khu dân cư. Huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ nuôi cá lồng trên các triền sông theo quy hoạch phê duyệt và đã phát triển thêm 60 lồng cá, nâng tổng số lồng cá của toàn huyện lên 141 lồng. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá cao. nghề và làng nghề được duy trì và phát triển. Các điểm, cụm công nghiệp được mở rộng đã thu hút 44 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 2.597 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả to lớn. Năm 2015, huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; đến năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị ở hai thị trấn đạt kết quả khá tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 118 về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị của hai thị trấn, hoàn thành việc đặt tên đường, tên phố. Công tác quản lý thu, chi ngân sách được tăng cường. Việc huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước đột phá.Nhiệm kỳ qua, Trung ương, tỉnh và huyện đã triển khai, thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn, kết nối với các trục giao thông đầu mối của tỉnh và các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia: Quốc lộ 39, đường Thái Bình - Hà Nam, đường và cầu La Tiến, đường tỉnh ĐT.452, ĐT.453,đường từ cầu Me đi di tích lịch sử Đền Tiên La; xây dựng cầu Đồng Lạc qua sông Tiên Hưng; đường huyện ĐH.71 đi trường Trung học cơ sở xã Bình Lăng, đường huyện ĐH.60, ĐH.64; đường từ đường tỉnh ĐT.454 đi di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang; đường cứu hộ, cứu nạn từ đường tỉnh ĐT.452 đến Cầu La Tiến.Sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác giáo dục - đào tạo chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, phát thanh, truyền thanh phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đầy đủ với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Quân sự, quốc phòng địa phương tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được đẩy mạnh; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới; triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn về giao thông đi qua địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 941 đảng viên mới. Đã khen thưởng 45 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 24 chi bộ và 15 đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đợt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TW. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 03 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 127 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền; 336 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

   Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng với mục tiêu “Phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới, giữ vững đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hoá, văn hiến, yêu nước, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4; xây dựng xã Thái Phương đạt tiêu chí đô thị loại 5”; Tập trung thực hiện “Năm nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá phát triển”. Phấn đấu hoàn thành và vượt 17 chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,66%/năm trở lên. Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt từ 8% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong giá trị sản xuất: 89,07%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên/người/năm. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 30% trở lên. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt 10%. Hệ thống kết cấu hạ tầng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 95% trở lên; có 90% trở lênthôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên...

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI.  Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà đạt được trong 5 năm qua. Khẳng định những thành tựu của huyện Hưng Hà đã đóng góp rất lớn đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa qua mỗi giai đoạn. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà cần tập trung đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, phân tích những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 để rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đưa ra những mục tiêu dài hạn phù hợp với thực tiễn địa phương, xuất phát từ nhu cầu của nhân dân và đáp ứng các yêu cầu trước mắt đưa Hưng Hà trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững. Trong quá trình tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, huyện Hưng Hà quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn theo hướng hiện đại giữ được bản sắc văn hóa truyền thống quê hương. Có giải pháp đồng bộ, toàn diện, tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá. Chú trọng giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống vật thể, phi vật thể. Phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, chăm sóc các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục phát huy tính dân chủ, lắng nghe, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng công tác Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ huyện đến cơ sở. Nâng cao năng lực, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trên các lĩnh vực: đất đai, tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức gắn với công việc cụ thể được giao. Kiên quyết loại bỏ tình trạng quan liêu, phiền hà, cửa quyền gây mất lòng tin của nhân dân. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các đoàn thể nhân dân đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tuyên truyền, vận động các tâng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các chương trình kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà khóa XVI có đủ năng lực và sự cống hiến để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

       Tại phiên khai mạc, Đại hội đã được nghe các đại biểu tham luận về: Thực trạng và các giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo các xã sớm đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Hưng Hà  gắn với phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch; Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Giải pháp đảm bảo ổn định vững chắc ANCT, TTATXH góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 và thực trạng, những giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, sớm xây dựng thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân đạt tiêu chí đô thị loại 4...

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

..và lấy phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

       Đại hội đã tiến hành thực hiện các quy trình bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy ý kiến đại biểu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. /.

Nguyễn Hương – Nguyễn Tuyết

Đài TT – TH Hưng Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết