Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lý Nam Đế

Hưng Hà - Thái Bình
tbh-hungha-thcslynamde@edu.viettel.vn