TRƯỜNG THCS HỒNG AN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12