Chiều 15/8/2022 Chi bộ trường THCS Hồng An tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2025
 03/01/22  Hoạt động chuyên môn  80
TRƯỜNG THCS HỒNG AN TỔ CHỨC DẠY CHUYÊN ĐỂ CẤP TRƯỜNG MÔN NGỮ VĂN 6NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG THCS HỒNG AN HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2021
 22/03/21  Hoạt động đoàn thể  174
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3/1931 - 26/3/2021CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HỒNG AN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CÂU LẠC BỘ: “TỰ HÀO THANH NIÊN VIỆT NAM”