Bạn thấy website của trường như thế nào?


   
Đang online: 48
Tổng lượt truy cập: 594363
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG Năm 2011
(Ngày đăng: 06/05/2012 - Lượt xem: 1614)

ĐẢNG BỘ XÃ ĐOAN HÙNG

CHI BỘ: TIỂU HỌC VŨ THỊ THỤC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đoan Hùng, ngày 24 tháng 12 năm 2011

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG

Năm 2011 

 


Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đẳng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Năm mà huyện uỷ Hưng Hà và Phòng GD-ĐT Hưng hà sơ kết việc thực hiện đề án 09 và Nghị quyết 56 về : “ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” của huyện Hưng Hà.

Năm 2011 là năm thực hiện kết thúc HKII của năm học 2010-2011 và thực hiện nhiệm vụ HKI của năm học 2011-2012.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD-DDT Hưng Hà. Chi bộ trường Tiểu học Vũ Thị Thục đã khắc phục khó khăn , tập trung lãnh đạo và chỉ đạo khá toàn diện  các nhiệm vụ chính trị-xã hội – chuyên môn và công tác tài chính, cơ sở vật chất của nhà trường, đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi sau:

 

I/ Lãnh đạo về tư tưởng chính trị, phong cách đạo đức lối sống:

Đa số cán bộ đảng viên , giáo viên đều vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nhất trí cao với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhất trí cao với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và quy định của cơ quan đơn vị. Hầu hết cán bộ, đảng viên , giáo viên đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và có ý thức xây dựng các phong trào thi đua. Mọi cán bộ, đảng viên có ý thức giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường, xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Là Chi bộ có 20 đảng viên ( trong năm có chuyển chính thức 1 đảng viên và kết nạp thêm 02 đảng viên ), nhìn chung hầu hết số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, không mắc tai tệ nạn xã hội,  có lối sống trong sạch, lành mạnh nêu cao tính kỷ luật, đa số các đồng chí đảng viên có tình cảm đồng chí, đồng nghiệp chân thành cởi mở, tận tuỵ với công việc, với học sinh , tuân thủ nguyên tắc Đảng: “ Tập thể lãnh đạo – Cá nhân phụ trách”. Đa số các đồng chí đều thực hiện lối sống cần kiệm, không sống buông thả, bê tha. Thực hiện công tác phê bình và tự phê bình, thẳng thắn trên quan điểm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

-         Chi bộ đã làm tốt công tác phân công nhiệm vụ chính và công tác kiêm nhiệm

Cho từng cán bộ, đảng viên. Hầu hết các đồng chí đảng viên được phân công công tác đều hiểu được vị trí nhiệm vụ của mình và có quan điểm đúng, có tác phong gần gũi, liên hệ chặt chẽ với quần chúng (giáo viên, cha mẹ học sinh) nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Hầu hết các đảng viên gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để làm gương và tuyên truyền tới quần chúng. Hầu hết các đảng viên đều tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và kiêm nhiệm công tác đoàn thể, chuyên môn trong nhà trường.

 

II/ Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn :

- Ban Chi uỷ, chi bộ đã xác định nhiệm vụ “ Chuyên môn” là nhiệm vụ:  “Trọng tâm- Cơ bản- Xuyên suốt” của nhà trường trong suốt năm học, vì vậy luôn coi trọng nhiệm vụ chuyên môn hàng đầu và luôn luôn quan tâm chú ý thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và suốt năm học. Vì vậy Chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học, bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của nhà trường, trên cơ sở rút kinh nghiệm về những mặt  mạnh để phát huy, xem xét những mặt yếu kém để tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp cụ thể.

- Từng đảng viên là cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó.. luôn suy nghĩ để đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, từng đảng viên , giáo viên đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp và hiệu quả các kỳ thi, kỳ kiểm tra và  các phong trào thi đua ở trường và các cấp tổ chức.

- Năm 2011, kỷ cương, nề nếp và quy chế chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, sự gương mẫu của các đồng chí đảng viên  nên 100% các cán bộ, giáo viên thực hiện soạn bài trước 3 ngày, tuân thủ khá nghiêm túc và nề nếp trong nhà trường. Hầu hết các giáo viên soạn bài đều thể hiện rõ hoạt động của thầy và hoạt động của trò. Sinh hoạt chuyên môn đã đi vào chiều sâu hơn và chất lượng hơn, thông qua việc dạy vận dụng chuyên đề, rút kinh nghiệm sau giờ dạy, chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu.

- Công tác theo dõi sĩ số thường xuyên, kết hợp với công tác quan tâm chăm sóc học sinh  có hoàn cảnh khó khăn của cán bộ giáo viên và sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, vì vậy năm 2011 không có học sinh bỏ học, không có học sinh lưu ban. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi nâng cao hơn (…%). Trường được công nhận đạt chuẩn giáo dục phổ cập đúng độ tuổi. ( Công nhận phổ cập đúng độ tuổi mức 2- năm 2011).

- Cán bộ đảng viên luôn gương mẫu và vận động quần chúng, giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động: “ Hai không” của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nên kết quả dạy thật – học thật đã đi vào nề nếp và trở thành nếp nghĩ và thói quen của cán bộ, giáo viên và học sinh. Chất lượng các kỳ kiểm tra cuối năm học 2010-2011 và cuối HK1 năm học 2011-2012 đã phản ánh thực chất kết quả học tập của các em học sinh . Cụ thể:

Chất lượng toàn trường

Môn kiểm tra

Cuối năm NH:2010-2011

HKI – NH 2011-2012

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

 

 

BQC toàn Huyện

 

 

- Chất lượng học sinh giỏi các môn do Phòng GD tổ chức tăng cao:

+ Tổng số giải năm 2010 – 2011: 45 giải.

Trong đó: + Giải Nhất:

                + Giải Nhì:

                + Giải Ba:

                + Giải Khuyến khích:

*Học kỳ I năm học 2011-2012, Phòng GD-DDT và Phòng VHTT-TT huyện Hưng Hà tổ chức thi cấp huyện các môn TDTT, thì trường đã có 06 em học sinh đạt các giải cá nhân có thành tích cao. ( 01 giải Nhất môn bóng bàn đơn nam, 03 giải nhì các môn: bơi, ném bóng; 02 giải Ba các môn: Bóng bàn đôi nam, bơi..). Kết quả HSG môn TDTT đã có sự bứt phá so với năm trước ( tăng 05 em đạt giải Huyện so với năm trước) là do sự quan tâm đầu tư bồi dưỡng đội tuyển HSG của nhà trường.

          - Phong trào phấn đấu là giáo viên dạy giỏi đã được nhà trường quan tâm chú trọng, năm học 2010-2011 có 05 giải giáo viên giỏi cấp Huyện/ 04 đồng chí ( trong đó có 02 đồng chí đảng viên là đồng chí Lê Thị Toan và đồng chí Bùi Thị Thuỷ). Năm học 2011-2012, đã có 14 đồng chí tham gia hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, có 10 đồng chí nhà trường đã lập hồ sơ đề nghị Phòng GD-DDT xét công nhận là giáo viên dạy giỏi năm học 2011-2012.

 

III/ Công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ:

- Năm 2011, Chi bộ đã chỉ đạo công tác chuyên môn và các đoàn thể làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết thống nhất để thực hiện tốt các phong trào cấp trên phát động, giao cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiểu niên thực hiện.

+ Các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn đã chú ý công tác thăm hỏi cán bộ giáo viên ốm đau và có người thân ốm đau, làm tốt công tác hiếu, hỉ.

+ Động viên cán bộ giáo viên tham gia xây dựng các loại quỹ như quỹ tham quan, quỹ khuyến học, mái ấm tình thương… Ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân chất đọc da cam, quỹ vì người nghèo, tham gia đầy đủ các loại hình Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

+ Chi bộ luôn chỉ đạo Công đoàn quan tâm động viên các hoạt động trong phong trào thi đua trong năm đối với giáo viên và học sinh .

 

IV/ Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên:

-                     Năm 2011, Chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và thu nộp đầy đủ đảng phí ở Chi bộ và Đảng uỷ.

-                     Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, mọi chủ trương, đường lối chính sách của đảng đều được phổ biến tới từng đảng viên và đảng viên đều được thảo luận các kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ để trở thành Nghị quyết chung của Chi bộ. Chế độ phê bình, tự phê bình được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt thường kỳ và sơ kết, tổng kết cuối năm học. Chi bộ kiên quyết đấu tranh với những phần tử xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng để giữ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

-                     Công tác phát triển đảng viên mới năm 2011 đã được Chi bộ quan tâm chú ý, năm 2011 đã bồi dưỡng kết nạp được 02 đồng chí đảng viên mới ( Đồng chí Nguyễn Thị Hương và đồng chí Nguyễn Hữu Vững); giới thiệu 01 quần chúng tích cực đi học lớp đối tượng đảng ( đồng chí Lê Gia Thành).

-                     Các đồng chí đảng viên mới đều được Chi bộ phân công các đồng chí đảng viên có kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ, cụ thể là đồng chí Phạm Thị Sang- thanh tra nhân dân và đồng chí Đỗ Thị Ngọc- Chủ tịch Công đoàn giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Hương; đồng chí Bùi Thị Thuỷ- Tổng phụ trách và đồng chí Trần Minh Tuấn- Tổ phó tổ khối 5 bồi dưỡng giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hữu Vững.

* Trong năm 2011, Chi bộ Tiểu học Vũ Thị Thục đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trên, song bên cạnh đó vẫn còn những mặt tồn tại cần khắc phục:

- Trong Chi bộ vẫn còn những đảng viên chưa tích cực hăng hái ủng hộ công tác đổi mới trong cơ quan, còn một số mặt hoạt động còn nặng nề theo thói quen cũ,

 - Hiệu quả công tác như chất lượng cuối năm chưa cao, trường còn chưa đạt danh hiệu tiên tiến cấp Huyện năm học 2010-2011, trong đó có những nguyên nhân sau:

+ Nguyên nhân khách quan:

Do bối cảnh xã hội và môi trường bên ngoài tác động đến sự phấn đấu rèn luyện của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trong trường.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Sự nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, về đời sống xã hội chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. Có đảng viên coi nhẹ tính tiên phong gương mẫu; công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế, bảo thủ, tính nể nang trong công việc còn nhiều; tính tổ chức đôi khi chưa chặt chẽ. Nhận thức về vai trò hoạt động trong công tác đoàn thể chưa đầy đủ nên kết quả chưa cao.

 

*Trên đây là báo cáo thực trạng những mặt đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong vai trò lãnh đạo của Chi bộ Tiểu học Vũ Thị Thục, Chi bộ đề ra phương hướng hoạt động như sau:

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012- CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2012.

 

I/ Phương hướng năm 2012:

1.     Cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng về vai trò của người đảng viên và thực hiện đầy đủ điều lệ ddangDD. Phấn đấu không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên, giáo viên không được làm. 100% đảng viên có đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị tốt.

2.     Chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2011-2012 đạt số lượng, chất lượng cao hơn năm học 2010-2011, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm học (tại Hội nghị công nhân viên chức đã biểu quyết).

3.     Các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và các tổ chức chính tr4ị trong nhà trường ( khuyến học, Y tề học đường, chữ thập đỏ..) hoạt động đúng vai trò, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Nêu cao vai trò cá nhân trong tập thể ( cụ thể là Ban chấp hành trong từng đoàn thể).

4.     Giúp đỡ 02 đồng chí đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn được công nhận là đảng viên chính thức vào cuối năm học, trong năm bồi dưỡng giới thiệu 02 đồng chí đi học lớp đối tượng đảng trong năm 2012.

 

II/ Công tác tháng 01 năm 2012:

A.   Công tác tư tưởng chính trị:

- Làm tốt công tác sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012. Nhận xét đánh giá vai trò của từng cá nhân trong tập thể mình phụ trách. Từ ban chấp hành đến các đảng viên, ở các tổ chuyên môn, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên. Chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại, tìm rõ nguyên nhân để khắc phục cho học kỳ II và kết quả cuối năm học 2011-2012.

Các cán bộ giáo viên và học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt công tác an ninh trong trường học vào tháng cuối năm.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 36 của Chính phủ về không tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo và các thuốc nổ trong trường, ở gia đình và các nơi công cộng. Thực hiện cho toàn bộ giáo viên và học sinh viết bản cam kết về thực hiện Nghị định này.

      B. Công tác chuyên môn:

1. Tổ trưởng, tổ phó các tổ khối chuyên môn cùng Phó hiệu trưởng bố trí sắp xếp thời khoá biểu và kế hoạch giảng dạy trong học kỳ II đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Bố trí chuyên môn dạy thay những giáo viên ốm đúng thời khoá biểu.

(Thời khoá biểu được xây dựng dưới sự thống nhất của Ban giám hiệu, tham mưu ý kiến của tổ chuyên môn, sau khi hiệu trưởng duyệt xong mới thực hiện).

2. Tháng 01/2012, về chuyên môn: thực hiện xong chương trình tuần 19, 20, 21, 22. Tổ chức sơ kết học kỳ I vào thứ ba, ngày 03 tháng 01 năm 2012.

- Các đồng chí chủ tịch Công đoàn, Ban thi đua, Tổng PT, Hiệu phó, Tổ trưởng chuyên môn, Thư viện thiết bị, Kế toán.. nộp báo cáo sơ kết học kỳ I về đồng chí Hiệu trưởng vào thứ sáu, ngày 30/12/2011.

Các tổ chuyên môn họp tổ sơ kết, kiểm điểm hoạt động của giáo viên và học sinh các lớp. Lấy kết quả của học kỳ I ở các mặt hoạt động như học tập, lao động vệ sinh, hoạt động Đội TNTPHCM, các phong trào thi đua khác.. để tập hợp số liệu cụ thể làm báo cáo.

-         Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên đợt 1 ( Dựa vào phiếu đánh giá giáo viên).

3. Các tổ trưởng chuyên môn kiểm tra số điểm ( 2 loại) của các lớp trước khi đồng chí Phó hiệu trưởng kiểm tra. Đồng chí Hiệu trưởng kiểm tra xác xuất ở các lớp để đảm bảo sự chính xác, công bằng trong việc đánh giá cho điểm học sinh. Đồng chí văn phòng quản lý hồ sơ chặt chẽ, chính xác trong công tác văn phòng.

4. Thực hiện việc đón đoàn kiểm tra của cấp trên về khảo sát, đánh giá việc giữ vững “ Trường chuẩn quốc gia mức độ 1”.

- Các giáo viên chủ nhiệm và đồng chí Phó hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện tốt việc lao động vệ sinh trong lớp học, trong trường học. Kiểm tra nghiêm túc sau buổi lao động.

- Đồng chí văn phòng và đồng chí Phó hiệu trưởng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để kiểm tra.

- Kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng học, các phòng chức năng như Thư viện, thiết bị, văn phòng Đội, phòng y tế học đường, phòng Tin học… đảm bảo ngăn nắp gọn gàng, sắp đặt đúng nghiệp vụ đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng.

5. Các đồng chí đạt giải viết chữ đẹp cấp trường ( đồng chí Nguyễn Thị Sáu và đồng chí Bùi Thị Thuỷ) chuẩn bị tốt công tác rèn chữ viết chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên viết chữ đẹp cấp Huyện. Tiếp tục rèn luyện cho các em học sinh đạt giải thi chữ đẹp cấp cụm trường, chuẩn bị dự thi viết chữ đẹp cấp Huyện.

6.     Ban giám hiệu và nhà trường tiếp tục tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh vào tuần 20.

7.Ban giám hiệu tiếp tục kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo lịch thông báo cụ thể từng tổ chuyên môn.

8. Tổ chức quyết toán tài chính năm 2011. Xây dựng kế hoạch tài chính quý I và năm 2012. Xây dựng kế hoạch mua bổ sung máy tính phòng Tin học phục vụ cho việc học tập và bồi dưỡng học sinh giải Toán, Tiếng Anh qua mạng Internet.

          9. Các tổ chuyên môn và đồng chí Phó hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra giáo án định kỳ cho giáo viên. Hiệu trưởng kiểm tra đột xuất đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định trong cơ quan.

 

C. Công tác đoàn thể, công tác khác:

Các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức họp sơ kết công tác đoàn thể mình phụ trách.

-                     Nhận xét bình bầu công đoàn viên “Bốn tốt”; nữ công “ Hai giỏi”, giới thiệu công đoàn viên, đoàn viên ưu tú sang Chi bộ để đề nghị xem xét cử đi học lớp cảm tình Đảng vào dịp Huyện uỷ tổ chức.

-                     Chi bộ chú ý chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán, trong công tác trực Tết, thăm hỏi..

-                     Lập kế hoạch tổ chức liên hoan động viên cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường trước khi nghỉ về ăn Tết với gia đình. Phân công trực Tết hợp lý, tăng cường các đảng viên, giáo viên  nam trực ngày Tết.

-                     Các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên TPHCM chuẩn bị quà và cử giáo viên, học sinh đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách, thực hiện trao quà cho học sinh nghèo đảm bảo cho giáo viên và học sinh ăn Tết vui vẻ, đầm ấm.

 

Đoan Hùng, ngày 24 tháng 12 năm 2011

BÍ THƯ:

 

 

 

 

Lương Thị Minh Chuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: Trường Tiểu học Vũ Thị Thục

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐẢNG – NĂM 2011

 

 

 

                       

 

Đoan Hùng, tháng  12  năm 2011