Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 6/8/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ra Thông báo số 365/TB-VP thông báo Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh minh họa.

Bài viết liên quan