Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và thông tin thời sự dành cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân.

Sáng ngày 11/10, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và thông tin thời sự dành cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Đồng chí Đinh Bá Khải - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Giáo dục công dân các cơ sở giáo dục trong huyện dự hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Trần Nguyên Hãn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung tập huấn.

Trong 1/2 ngày, học viên là cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân trong huyện đã được truyền đạt nôi dung kết luận số 51 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Nghe thông tin tình hình thời sự nổi bật và tình hình biển Đông thời gian gần đây…

Nội dung lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, giáo dục công dân trong huyện nắm vững những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn ngành giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy môn Lịch sử và môn giáo dục công dân trong trường học hiện nay. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo phù hợp với công tác giảng dạy./.

 Nguyễn Hương - Đài TT&TH Hưng Hà

Bài viết liên quan