SÁNG NGÀY 7/10/2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Với chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ởnhân dân"

     Để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả Trường tiểu học Thái Phương có các nội dung cụ thể: Treo khẩu hiệu trong suốt cả tuần với nội dung " Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân", quán triệt và triển khai kế hoạch của cấp trên và kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức, viên chức thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn tổ khối, chuyên đề, tổ chức có hiệu quả các tiết dạy môn tự chọn tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019, giáo viên tích cực dự giờ học tập đồng nghiệp, thực  hiện công tác phổ cập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của trường nhằm chia sẻ thông tin.....

     Qua những nội dung cụ thể trên trường Tiểu học Thái Phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau: Căn cứ nhiệm vụ được phân công các thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các khối lớp, tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện những nội dung công việc nói trên đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất những cá nhân tiêu biểu về ban chỉ đạo.

Bài viết liên quan