26/01/21  Tin của trường  7
Trường Tiểu học Thái Phương tuyên truyền Luật 14, Luật ATGT đường bộ, Nghị định 137 vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 26/01/21  Tin của trường  7
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021
 26/01/21  Tin của trường  9
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021
 16/11/20  Tin của trường  18
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021
 09/11/20  Tin của trường  19
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021
 08/02/20  Tin của trường  118
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHƯƠNG TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA