Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà

Chiều ngày 21/10, Phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo và người quản lý chứng thư số thuộc các ban, ngành, đoàn thể, xã- trấn được phổ biến các kiến thức về chữ ký số, đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ kỹ số. Theo đó, các học viên được tìm hiểu vềcấu hình hệ thống của phần mềm, ký số tài liệu PDF, xác thực chữ ký trên tài liệu PDF; ...

Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:  Việc đưa vào sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác cải cách hành chính, đồng thời giảm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian thực hiện trình ký, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Để việc đưa chữ ký số sớm đi vào hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa huyện tổ chức cho các đơn vị, xã- thị trấn đặt lịch  theo cụm xã, cử cán bộ xuống cơ sở để hướng dẫn trực tiếp, đồng thời tổng hợp báo cáo tiến độ các đơn vị, xã- thị trấn sử dụng chữ ký số để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình cài đặt và sử dụng chữ ký số. Các cơ quan, đơn vị, xã- thị trấn trang bị máy tính tạo thuận lợi cho cán bộ hướng dẫn để việc hướng dẫn triển khai thực hiện chữ ký số đạt hiệu kết  cao nhất.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Bài viết liên quan