Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh

Sáng ngày 16/1, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 800 đại biểu là hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các bậc phụ huynh đại diện cho hàng trăm nghìn phụ huynh trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ một số nội dung trong Thông tư 55 ban hành ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, nhấn mạnh tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiệm vụ và quyền của ban đại diện cha mẹ phụ huynh lớp, trường. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong thời gian tới với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới; quản lý học sinh, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn; xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ giáo dục; xây dựng kế hoạch các khoản thu dịch vụ, tài trợ, chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Đặng Anh

Bài viết liên quan