Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Bạn thấy website của trường như thế nào?


   
Đang online: 48
Tổng lượt truy cập: 101077
Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016
(Ngày đăng: 29/10/2015 - Lượt xem: 7994)

PHÒNG GD & ĐT HƯ­NG HÀ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC THÁI HƯ­NG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN

Năm học 2015 - 2016

( Theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành năm 2010 và áp dụng thực hiện một số nội dung của Thông tư số : 28/ 2009/ - TT-BGD&ĐT về quy định chế độ làm việc CBGV-trường  PT; theo điều kiện thực tế của nhà trường.)

 

I.                  Hiệu trưởng: Trần Hữu Lực

                  Số điện thoại : – 0363.896.762 - 0917.356.587

     Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học là thủ thủ trưởng đơn vị cơ sở giáo dục ; là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà tr­ường. Hiệu trưởng do Trưởng phũng giỏo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập;

    Phụ trách chung mọi hoạt động GD trong nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, lãnh đạo trực tiếp là Phòng GD&ĐT:

1)    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch,B/C kết quả nhiệm vụ  năm học.

  Xây dựng kế hoạch ,tổ chức thực hiện,B/C kết quả thực hiện công tác: Kiểm tra thi đua; Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động; Khuyến học, CTĐ, YT học đường, Sách thiết bị, trường chuẩn QG, XD cơ quan đơn vị văn hóachỉ đạo cán bộ phụ trách từng bộ phận làm các loại kế hoạch thống kê b/c.

2)     Tổ chức bộ máy của nhà trường:  

-         Thành lập các tổ chuyên môn,tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm Tổ trưởng,TP CM, Tổ hành chính-quản trị

-          Đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình các cấp có thẩm quyền QĐ

3)    Phân công, quản lý, kiểm tra đánh giá XL , khen thưởng, kỷ luật GV, nhân viên.

4)    Quản lý hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính,tài sản của nhà trường

5)    Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho các tổ chức XH trong trường hoạt động,nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

6)     Quản lý HS và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu HS chuyển trường,QĐ khen thưởng, kỷ luật,phê duyệt kết quả đánh giá XL,DSHS lên lớp,ở lại

7)    Chuyên môn : tham gia giảng dạy bỡnh quõn 2 tiết trong một tuần .Tổ chức họp giao ban tuần 1 lần, họp HĐ tháng 1 lần.

8)    Kiêm bí thư chi bộ.

9)    Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

10) Chủ trì giao ban lãnh đạo hàng tuần và họp hội đồng SP hàng tháng. Chỉ đạo các hội nghị lớn của nhà trường.

11)Trực tiếp xếp loại thi đua về YTTC-KL, công tác chủ nhiệm.

  12) Trực gác cơ quan và nghỉ bù ngày thứ 7 theo lịch.

     II. Phó hiệu trưởng:  Đào Thị Thu Hằng :

                                             Số điện thoại :01662519236

Phó Hiệu trưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Trưởng phũng giỏo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường công lập.

  1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được phân công.

  2. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường.

  3. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền: Tiếp khách các cấp và PHHS đến liên hệ công việc. Giải quyết các sự việc liên quan đến GV và HS trong nhà trường.

  4. Phụ trách công tác chuyên môn: tham mưu phân công chuyên môn, lên thời khóa biểu, điều động dạy thayXây dựng kế hoạch chuyên môn, bồi dưỡng HSG,Viết chữ đẹp. Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, giáo án, chỉ đạo t/c các chuyên đề KH

   5. Phụ trách công tác phổ cập, BT- XMC: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều tra, thống kê, hoàn thành sổ sách biểu mẫu phổ cập.

   6. Phụ trách công tác lao động, Giáo dục thể chất, XD CSVC.( Tham mưu,XD kế hoạch,chỉ đạo thực hiện)

  7. Phó BT chi bộ - Phụ trách công tác tổ chức, đều hành chương trình các cuộc họp, hội nghị của chi bộ , nhà trường.tổ chức họp giao ban chuyên môn , chỉ đạo điều hành tổ chức chuyên đề KH quy mô cấp trường, cụm trường.

  8. Kiêm chủ tịch Hội đồng trường.

  9. Tham gia giảng dạy bỡnh quõn 4 tiết trong một tuần

  10. Trực tiếp xếp loại thi đua về chuyên môn: Phổ cập, CLĐT,CLHSG, hồ sơ, thống kê báo cáo CM.

  11. Trực gác cơ quan và nghỉ bù ngày thứ 7 theo lịch.  

  III. Nhiệm vụ của CBGV, nhân viên:

      * Nhiệm vụ chung:

      - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học; của luật công chức, viên chức nhà nước và phân công của  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng .Chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng công tác của mình trước Hiệu trưởng;

   - Trưởng các Ban, Đoàn thể, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn  Có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu những văn bản với phần việc phụ trách và tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các thành viên thực hiện; thường xuyên báo cáo và đề xuất công việc với lãnh đạo;

  - Phối hợp trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; Trước khi đi họp và sau khi họp, tập huấn ở cấp trên đều phải báo cáo với Hiệu trưởng; PHT;

  - Tham gia đầy đủ các cuộc họp trong thành phần được triệu tập;

  - Tham gia trực gác cơ quan và nghỉ bù ngày thứ 7 theo lịch.

  1- Các cán bộ đầu ngành   :

   1.1 Đồng chí chủ tịch công đoàn  : Trần Thị Thơm

                                          Số điện thoại: 0363 6284684 - 01656057586

   - Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCHCĐ, tổ chức sinh hoạt tháng 1 lần .

   - Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.

   - Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên.

   - Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân giám sát mọi hoạt động trong nhà trường.

   - Cùng với lãnh đạo, văn phòng nhà trường theo dõi ngày công, chấm công.

   - Quản lý dụng cụ nhà ăn, tổ chức sản xuất ao vườn đạt hiệu quả.

   - Phối hợp tham gia quản lý nhà trường. Thay mặt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giải quyết một số công việc liên quan đến giáo viên, học sinh khi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vắng mặt, ủy quyền.

   - Xếp loại thi đua  về các hoạt động công đoàn.

   1.2. Đồng chí Tổ trưởng nữ công  : Lê Thị Tần

                                         Số điện thoại:01686170255

    và các ủy viên ban châp hành công đoàn: giúp việc cho chủ tịch công đoàn. Thực hiện các công việc do chủ tịch công đoàn giao cho.

    ( Chế độ kiêm nghiệm CTCĐ, TTNC trích từ quỹ công đoàn- theo quy định quy chế chi tiêu nội bộ.)

   1.3. Thư ký hội đồng: Lưu Hồng Thủy

                                         Số điện thoại:0972847994

    - Ghi chép dầy đủ nội dung các cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn, chuyên đề…biên bản các loại.

    - Đôn đốc mọi thành viên trong hội đồng thực hiện nghị quyết làm theo nghị quyết.

  - Có quyền giải quyết những phần việc do hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ủy quyền hoặc đi vắng. Tổng hợp báo cáo ngày công của cán bộ giáo viên trước cuộc họp hội đồng.

  - Được trừ 2 tiết / tuần

  1. 4. Bí thư đoàn thanh niên: Vũ Tấn Anh

                                         Số điện thoại:0987415955

  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch  của Đoàn, tổ chức sinh hoạt tháng 1 lần.

   - Chỉ đạo và kết hợp cùng TP Đội tổ chức tốt hoạt động của liên Đội, các ngày lễ.

   - Theo dõi xếp loại thi đua hoạt động Đoàn.

  - Được trừ 1 tiết / tuần .

  1. 5. Tổng phụ trách: Tô Lan Oanh

                                          Số ĐT : 01699621775

    Dạy 50% số tiết/ tuần ( 11 tiết) trừ 12 tiết / tuần ( 2/3 số tiết của TPT : 8 tiết)

  - Làm tốt công tác Đội thiếu niên - sao nhi đồng.

  - Có kế hoạch biện pháp thực hiện, tuần, tháng, kỳ , báo cáo ban giám hiệu duyệt.

    quản quỹ Đội, loa đài, băng biển, cờ trống, trang phục của Đội.

  - Tổ chức đội cờ đỏ, đội xung kích chữ thập đỏ hoạt động thường xuyên.

  - Tổ chức chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần và sinh hoạt tập thể theo lịch của Đội.

  - Theo dõi xếp loại thi đua hoạt động Đội.

   1.6 . Phó TPT : Nguyễn Thị Dương 

                                           Số điện thoại:0978265796

      Cùng với TPT thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của TPT . Được hỗ trợ trừ tiết theo quy định 1/3 của TPT (4 tiết / tuần)

 

(Các đồng chí trưởng các ban ngành trên, đi họp về phải báo cáo nội dung, đề xuất kế hoạch thực hiện với ban giám hiệu . Báo cáo BGH và tự bố trí bàn giao công việc trước khi đi họp, tập huấn. Được hỗ trợ tiền công tác phí theo quy chế chi tiêu nội bộ, nếu phải dạy bù sẽ được tính tiền dạy tăng giờ. Trường hợp không tự bố trí được, báo cáo nhà trường  phân công người khác làm thay).

  

    1.6. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

  a) Tổ trưởng: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của cả tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên. Lên kế hoạch dạy học của khối mình dạy- kế hoạch chung cả các môn ít giờ.

   - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

   - Đề xuất việc khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.

   - Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác.

   - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng 2 lần vào tuần 1, tuần 3 theo lịch nhà trường. Nội dung điều hành sinh hoạt chuyên môn:

      + Rút kinh nghiệm những việc đã làm, chưa làm được để có kế hoạch bổ sung.

      + Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ viên: Duyệt giáo án về số lượng và nội dung bài dạy.

      + Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm chủ nhiệm tốt, giáo dục học sinh cá biệt.

     + Thống nhất phương pháp quy trình dạy bài khó, bài kiểm tra, thống nhất kế hoạch lên lớp dự giờ, phân công và tổ chức điều hành thực hiện dạy chuyên đề.

   - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

   - Tham mưu với  PHT xếp thi đua chuyên môn giáo viên trong tổ khối.

    b) Tổ phó: Thực hiện các công việc tổ trưởng phân công. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch giảng dạy của khối mình dạy.

   2. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:

     - Tập trung đầu tư cho chuyên môn, làm việc vì trách nhiệm, uy tín, lương tâm của mình.

     - Tự giác làm việc, thu nộp các loại đầy đủ.

     - Rèn mọi nề nếp  làm việc nghiêm túc đúng giờ,vệ sinh, vui chơi đúng quy định.

     - Có trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, ý thức tiết kiệm điện, nước. (cả giáo viên chủ nhiệm và bộ môn chú ý tiết cuối: tắt quạt và bóng điện..)

    a) Về công tác chuyên môn: Giảng dạy 23 tiết/tuần, chủ nhiệm được trừ 3 tiết/tuần. Dự 1 tiết / tuần (2 tiết/tuần đối với giáo viên tập sự)

       - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình kế hoạch, soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo đúng các quy định hướng dẫn.( soạn bài trước 1 tuần)

             + Soạn ngắn gọn đủ ý tối thiểu một mặt A4/ bài dạy trở lên: ( phương trâm soạn kỹ – giảng nhàn).

   GV có thể được soạn GA in và sử dụng GA in khi có đủ điều kiện sau:

-         Đạt nhuần nhuyễn về chuyên môn : Đạt GVG 1 năm trở lên

-         Thạo về tin học:      

-         Có phương tiện tối thiểu : máy vi tính

             + Chấm bài: chấm 100% số bài tập làm văn; các bài kiểm tra các môn, có sổ chấm chữa: -  Môn chính tả, tập viết, toán chấm từ 1/3 đến 1/2 số bài.

                        -  Các vở bài tập, vở thực hành, luyện viết chấm 1/4 đến 1/5 số bài ( Trong 1 bài có nhiều ý, có thể chấm 1->2 ý)

    b) Tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Phối hợp cùng làm các nhiệm vụ được giao, các ngày đại lễ.

    c) Tham gia công tác phổ cập giáo dục của địa phương: Điều tra, thống kê

   d) Rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy theo yêu cầu mới.

    đ) Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, các quyết định của hiệu trưởng để nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. Chịu sự kiểm tra của ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục. Phân công công việc,  sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nếu có khó khăn đề nghị tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường tìm biện pháp hỗ trợ.

    e) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh. Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

    g) Chủ động phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh, sao nhi đồng, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội để giảng dạy, giáo dục học sinh.

    h) Lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ giờ học. Khi chuyển tiết yêu cầu thực hiện nghiêm túc đúng giờ, quán triệt học sinh trật tự để vào tiết tiếp theoNghỉ làm việc do ốm đau phải có giấy xin phép, trường hợp khẩn cấp báo cáo bằng điện thoại. ( Việc bận đặc biệt báo cáo xin nghỉ với ban giám hiệu và tự bố trí người dạy thay).

    Không uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động GD ở nhà trường. Không sử dụng ĐTDĐ khi hội họp, giảng dạy trên lớp, kiểm tra

  - Vi phạm tổ chức kỷ luật,không thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo, không hoàn thành nhiệm vụ ( Nhà trường có quyền lập biên bản thi hành kỷ luật, gửi về phòng giáo dục, phòng nội vụ huyện giải quyết).

    3. Cán bộ hành chính:

  3.1 Đ/c Kế toán : Trần Thị Dung

                                        Số điện thoại :0975863393

  a) Công việc chính là kế toán:

  - Xây dựng kế hoạch thu chi, thanh quyết toán.

  - Tham mưu thu chi đúng luật ngân sách.

  - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng: Kiểm tra nội dung thu - chi trước khi Hiệu trưởng duyệt.

  - Thực hiện và đảm bảo đầy đủ lương, phụ cấp, các chế độ chính sách cho CBGV,NV.

  - Đi liên hệ, nộp và duyệt  các loại thống kê B/C với Tài chính, Kho bạc,BHXH và Phòng Nội vụ…

  - Lập hồ sơ chứng từ, sổ sách thu- chi đầy đủ theo quy định. Lưu giữ lâu dài ít nhất 10 năm.

   b) Kiêm công việc văn phòng:

  - Lưu giữ hồ sơ giáo viên. Hoàn thiện sổ ghi truyền thống cán bộ giáo viên từ tháng 10 năm 1995 đến nay.

  - Các loại sổ sách giấy tờ thuộc cán bộ công chức.

  - Lưu giữ hồ sơ hành chính, hồ sơ thi đua ( giấy khen, giấy chứng nhận)

  - Cùng với ban giám hiệu, thư ký hội đồng, văn phòng làm các báo cáo thống kê (khi cần thiết điều động làm cho kịp nộp cấp trên).

  - Làm cộng tác viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Hỗ trợ công tác chữ thập đỏ, Y tế học đường,  cùng với đ/c  TV-TB  hướng dẫn tập huấn đội xung kích CTĐ nhà trường hoạt động.

  - Cùng với đồng chí thủ quỹ xếp loại thi đua công tác tài chính.

  - Trực gác trường , vệ sinh cơ quan và  nghỉ bù theo lịch.

 

 

 3.2. Đồng chí văn phòng thủ quỹ: Nguyễn Thị Dương

                                        Số điện thoại : 01295106781

   a) Công tác văn phòng:

     - Theo dõi sĩ số học sinh các lớp hàng tuần, học sinh chuyển đi đến, cập nhật vào sổ.

     - Làm thống kê phổ cập, cùng với GV vào các loại sổ, trực tiếp làm B/C thống kê.

    - Đi nộp báo cáo thông kê cho phòng giáo dục và các văn phòng khác trong huyện.

   - Tiếp nhận công văn giấy tờ, báo chí: Ghi vào sổ và chuyển cho các bộ phận nhận và ký nhận.Thường xuyên mở mạng ( 7 giờ sáng, 4giờ chiều hàng ngày để cập nhật công văn và nộp báo cáo qua mạng).

    - Chuẩn bị phòng họp hội đồng, phòng HT( VS, ấm chén)

    -  Cùng với Đ/C Dịu thu dọn, giặt phông băng giao cho Đội quản lý.

    - Lưu giữ hồ sơ phổ cập, sổ điểm học bạ,GKS

   b) Công tác thủ quỹ:

   - Thu và giữ các loại quỹ, các khoản thu trong nhà trường.

   - Chi theo giấy biên nhận đã được duyệt. Trường hợp đặc biệt chi tạm ứng khi được phép của HT.

   - Phải có đủ sổ sách tài chính theo quy định.

   - Tổng hợp các đợt thu nộp để xếp thi đua.

   - Trực gác trường , vệ sinh cơ quan và  nghỉ bù theo lịch.

   3.3. Đồng chí  thư viện- thiết bị :  Nguyễn Thị Thu Dịu

                                            Số điện thoại :01682563046

  a)  - Đi lấy và cấp phát sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng giảng dạy, văn phòng phẩm, giấy kiểm tra cho giáo viên học sinh ( có sổ cấp phát ký nhận)

   - Phải thường xuyên lau chùi sắp đặt sách báo dụng cụ thí nghiệm đảm bảo khoa học, sạch đẹp  ; ( tổ chức cho tổ TV-TN hoạt động theo lịch )

 

   - Hướng dẫn giáo viên học sinh mượn và đọc sách báo.( Giới thiệu sách mới, đồ dùng mới).

   - Xếp loại thi đua công tác sách thiệt bị. 

    b)  Kiêm công tác y tế học đường và công tác chữ thập đỏ:

         Tổ chức  đội xung kích CTĐ nhà trường hoạt động; thường trực sơ cấp cứu GV và HS . Khi cấp thiết đưa HS, GV đi khám chữa ở Trạm y tế hoặc bệnh viện. Được hỗ trợ tiền xăng xe theo quy chế chi tiêu nội bộ.

    - Trực gác trường , vệ sinh cơ quan và  nghỉ bù theo lịch.

* 3 Đ/C : KT,VP-TQ, TV-TB: có sự hỗ trợ công việc lẫn nhau khi 1 hoặc 2 Đ/C kia đi vắng làm việc ở huyện hoặc nghỉ bù. ( chủ yếu hỗ trợ công tác văn phòng, y tế học đường)

  Trên đây là phân công nhiệm vụ cho từng  CBGV, nhân viên thuộc trường Tiểu học Thái Hưng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có sự thay đổi Nhà trường sẽ thông báo tới các thành viên kịp thời.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Trần Hữu Lực

      PHÒNG GD & ĐT HƯ­NG HÀ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC THÁI HƯ­NG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TRỰC BAN

( Năm học 2015 - 2016)

        Buổi

Thứ 2

Thứ 3

 

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Sáng

Oanh(TPT) Thơm; Du

Thuý

T.Thuỷ

Hiến;

Dự

Hiền Phượng

Dũng;

Thời

Chiều

Dương; Quyên

Thế;

 Sơn

L.Thuỷ Thời

Thoa ;

Oanh

Anh;

Diền

 

Tần

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH  VÀ CÁC BỘ PHẬN

( Năm học 2015 - 2016)

        Tên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

Đ/C Lực-HT

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

Đ/C Hằng-PHT

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

Đ/C Dung-KT

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Đ/C Dương VP

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Đ/C Oanh TPT

x

 

x

 

x

 

 

x

x

 

 

x

Đ/C  Dịu-TVTB

 

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

                                             LỊCH NGHỈ BÙ NGÀY THỨ 7

Năm học 2015 - 2016)

       Buổi

 

Thứ 2

 

 

Thứ 3

 

  Thứ 4

 

Thứ 5

 

 

Thứ 6

 

Sáng

Thúy

Thoa

 Tần, Dự

 Thơm

Du

Dịu

Dung

T.Thuỷ L.Thuỷ

Hoa, Diền

Hằng,Thuý,

Sơn,Quyên

Chiều

 

Dung, L.Thuỷ

Thế ;Hằng,

Hiền;Thời

Dương VH

Dương VP

 

Lực, Phượng,   

Hiến  , Dũng

                                                                     Thái Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2015

                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                        Trần Hữu Lực