Trách nhiệm của Giáo viên trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các quy định giáo viên phải thực hiện để đảm bảo an toàn cho học sinh

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH

1/ Phối kết hợp chặt chẽ với PHHS trong công tác giáo dục, giám sát, thực hiện các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho học sinh;

2/ Có mặt đúng thời gian quy định để tổ chức hoạt động cho học sinh; Sử lý kịp thời các trường hợp học sinh ốm đau, tai nạn xảy ra trong trường;

3/ Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định của nhà trường: Không nô nghịch trong lớp, trên tầng 2; không trèo qua lan can các phòng học; không trèo cây; không tự ý sử dụng các thiết bị điện trong phòng học, trường học, không ăn quà trong trường.....

4/ Phải kiểm danh khi vào học ( chú ý: tiết 1 và tiết 3 ). Phải nắm được lý do khi có học sinh nghỉ học. Nếu không biết lý do phải có biện pháp thông báo, liên hệ với PHHS;

5/ Phải giám sát học sinh khi cho phép các em ra khỏi phòng học trong thời gian đang học.

6/ Giáo viên là người ra khỏi phòng học sau cùng khi tan học hoặc ra chơi. GV sau khi quan sát không còn học sinh trong phòng học, các thiết bị điện đã được ngắt hết, cửa được đóng cài cẩn thận thì mới được dời phòng học;

7/ Tổ chức cho học sinh đi theo hàng ra khỏi cổng trường. Khi tan học, học sinh lớp mình dạy ra về hết( ra khỏi trường) giáo viên mới được dời khỏi trường.

8/ GVCN phải có bảng ghi số điện thoại liên lạc của PHHS để tại phòng học, nơi dễ quan sát.

Bài viết liên quan