THÔNG BÁO

Đề nghị các bậc Phụ huynh học sinh và các Thày, Cô giáo lưu ý thời gian vào học, tan học để thường xuyên nhắc nhở, đưa đón giúp các em đi về học đúng giờ; góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

THỜI GIAN VÀO, TAN HỌC TỪ NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2018

 

 

BUỔI SÁNG

THỜI GIAN

HIỆU LỆNH TRỐNG

VÀO ÔN BÀI:

7 GIỜ KÉM 15 PHÚT

 

VÀO HỌC:

7 GIỜ 00 PHÚT

Đánh trống đọc 5 điều Bác Hồ dạy

RA CHƠI:

8 GIỜ 20 PHÚT

 

THỂ DỤC, MÚA HÁT

8 GIỜ 25 PHÚT

 

VÀO TIẾT 3:

8 GIỜ 45 PHÚT

 

TAN HỌC:

10 GIỜ 5 PHÚT

 

 

 

 

BUỔI CHIỀU

 

 

VÀO ÔN BÀI:

14 GIỜ KÉM 15 PHÚT

 

VÀO HỌC:

14 GIỜ 00 PHÚT

Trống đọc 5 điều Bac Hồ dạy

RA CHƠI:

15 GIỜ 20 PHÚT

 

THỂ DỤC, MÚA HÁT

15 GIỜ 25 PHÚT ( Nếu trời mát)

 

VÀO TIẾT 3:

15 GIỜ 40 PHÚT

 

TAN HỌC:

16 GIỜ 20 PHÚT

 

 

Lưu ý:

- Do thời tiết buổi chiều nắng, nóng thời gian ra chơi 20 phút

- Thời gian trên, thực hiện từ nay đến 15 tháng 10. Có thay đổi sẽ thông báo cụ thể sau;

- Các lớp nhắc: Phụ huynh học sinh không đi xe trong sân trường ( trừ trường lớp trời đang mưa)

Bài viết liên quan