Thông báo

Năm học 2018-2019 tựu trưởng vào sáng ngày 17 tháng 8 nhưng do bão số 4 đổ bộ vào Thái Bình, do vậy trường tổ chức tập trung học sinh và học luôn từ ngày 20 tháng 8.

Trong năm học, các bậc phụ huynh học sinh cần lưu ý: việc đóng góp, ủng hộ như sau:

Nhà trường sẽ tổ chức họp CBGV-NV; Phụ huynh học sinh; trình lãnh đạo địa phương về các khoản thoả thuận, đóng góp, ủng hộ, tài trợ cụ thể khi được sự nhất trí của PHHS, Lãnh đạo địa phương mới triển khai thu, nhận. Các khoản thu, nhận, nội dung sử dụng các khoản tiền, kết quả thu nhận và sử dụng được công khai trên bảng tin của trường và các khi họp PHHS các lớp, Đại diện CMHS toàn trường.

Thời gian tiến hành sẽ thông nhất trong kì họp PHHS các lớp sau

Bài viết liên quan