21/05/20  Thông báo  30
Theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, đội ngũ GV dạy lớp 1, Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường đã lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 để triển khai dạy-học năm học 2020-2021.
 18/05/20  Tin tức - Sự kiện  31
Thay đổi lịch học, vừa học vừa phòng dịch bệnh
 07/05/20  Tin tức - Sự kiện  44
Thể hiện tinh thần, tinh cảm và trách nhiệm cao với nhà trường và  công tác phòng dịch. Khi học sinh tiếp tục tới trường vừa học vừa tích cực phòng dịch, Nhà may Long Huế, do ông Long quê Kim Sơn - Kim Trung làm chủ đã ủng hộ Trường Tiểu học Kim Trung 700 khẩu trang vải để góp phần giúp thày - trò ...
 04/03/20  Tin tức - Sự kiện  60
Bai  tập ôn tập trong thời gian nghỉ phòng dịch
 27/02/20  Tin tức - Sự kiện  231
Nội dung ôn tập tuần 19-20 môn Ngoại ngữ 4