THÔNG BÁO

do tinh hình thời tiết có nhiều thay đổi. Để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. căn cứ tình thực tế. thay đổi thời gian vào, tan học kể từ ngày 09/12/2019

BUỔI SÁNG:

Vào hoạt động giáo dục trong nhà trường: 7 giờ;

Tan học: 10 giờ 15 phút.

BUỔI CHIỀU:

Vào hoạt động giáo dục trong nhà trường: 13 GIỜ 30 PHÚT

Tan học: 16 giờ 05 phút

Vậy Trường tiểu học Kim Trung kính báo. Mong các các bậc PHHS bố trí thời gian đưa đón các em kịp thời và động viện, nhắc nhở các em đi về học đúng thời gian và đảm bảo an toàn