LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2018

HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2018 ( TUẦN 6)

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM TRUNG

Hoàn thành chương trình tuần 6- Từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

Thứ

Ngày

Công việc

Thành phần

Địa điểm

2

01

Họp giao ban, gặp gờ GV nghỉ hưu; học BT, Họp xã; phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10

BGH, CĐ, GV nghỉ hưu; HT

 

3

02

Học BT, Hoàn thiện các loại hồ sơ; làm lán để nước

CBGV-HS

 

4

03

Học BT, Hoàn thiện các loại hồ sơ; kiểm tra theo kế hoạch

CBGV-HS

 

5

04

Học BT, Hoàn thiện các loại hồ sơ; kiểm tra theo kế hoạch

CBGV-HS

 

6

05

Học BT, kiểm tra hồ sơ tổ 1; Hoàn thiện danh sách GV dự thi GVDG trường

CBGV-HS

 

 

Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

Bài viết liên quan