LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2018

Các hoạt động chính trong tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM TRUNG

Tuần 2 tháng 10 năm 2018 ( từ ngày 8 đến 13 tháng 10 năm 2018)

Xong nội dung, chương trình tuần 7

 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

8/10/2018

Giao ban GH-HC;  Học theo TKB; KT tập huấn hoá đơn điện tử

HS-GV

 

Ba

9/10/2018

Học theo TKB; KT, Ktr, CTCĐ tập huấn; Kiểm tra theo KH

HS-GV-CBCĐ

TD

10/10/2018

Học theo TKB; Kiểm tra theo KH; KT duyệt lương quý IV/2018

HS-GV

Múa hát chèo

Năm

11/10/2018

Học theo TKB; Kiểm tra theo KH

HS-GV

TD

Sáu

12/10/2018

Học theo TKB; Kiểm tra hồ sơ giáo viên ( chéo tổ); Kiểm tra xây dựng Kế hoạch tổ chuyên môn.

HS-GV- TKT

Múa hát chèo

Bảy

13/10/2018

Kiểm tra Kế hoạch tổ chuyên môn

 

 

Bài viết liên quan