Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 42
Năm 2021 : 2.377
 • Nguyễn Văn Ky
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0974216718
 • Phạm Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
 • Vũ Thị Ánh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01692783369
 • Phan Thị Nhậm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Điện thoại:
   01686940043
 • Phan Thị Chải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT 4 tuổi
  • Điện thoại:
   01682399339
 • Vũ Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974034961
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân kế toán
  • Điện thoại:
   0977453439
  • Email:
   honglt.83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Soi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01688070129
 • Phạm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01658664569
 • Lưu Thị Nở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01675652487
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948595690