Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 277
Năm 2021 : 3.368
Thông tin chi tiết:
Khúc Thị Xuyến
Họ và tên Khúc Thị Xuyến
Ngày tháng năm sinh 07/08/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đẳng SPMN
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Cộng Hòa - Hưng Hà - Thái Bình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách