Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 5
Năm 2023 : 1.434
 • Khúc Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Khúc Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Trần Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Nguyễn Thị Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Hà Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Tô Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Vũ Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm MN
 • Phạm Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 4T
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Tô Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 3T
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Email:
   ptt.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN