Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 10 : 20
Năm 2022 : 3.262
 • Tô Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0915806568
  • Email:
   tohuongconghoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường MN Cộng Hòa từ tháng 12/2013

 • Dương Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0988739457
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng trường MN Cộng Hòa từ năm 2009

 • Đặng Thị Thùy Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0986598096
  • Email:
   dangthuyduyen612@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng trường MN Cộng Hòa từ T11/2013