Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 278
Năm 2021 : 3.369
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Oanh
Họ và tên Phạm Thị Oanh
Ngày tháng năm sinh 20/10/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Khối trưởng khối 4T
Học hàm, học vị Cao đẳng SPMN
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách