1. Chuyên môn cấp học (Mầm non: Đ/c Tâm; Tiểu học, Thanh tra: Đ/c Hoan; THCS, GDTX, Cấp phát bản sao Bằng TN-THCS: Đ/c Hạc)

2. TCCB-ĐTBD, TĐKT: Đ/c Trang

3. Tài chính - CSVC (Mầm non: Đ/c Thương; Tiểu học: Đ/c Đạt; THCS: Đ/c Huế)

4. GDTC, Y tế, Đoàn đội, Chuyển trường học sinh: Đ/c Vũ

5. CNTT, Sách - Thiết bị trường học: Đ/c Tuyền.