Friday, 05/03/2021 - 04:32|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tài chính - Kế toán
  • Điện thoại:
   0389.972.609
  • Email:
   thuhueptc@gmail.com hoặc nguyenhue26@pgdhungha.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.612.266
  • Email:
   xuanthuong72@pgdhungha.edu.vn