Monday, 24/06/2019 - 20:55|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trường TH&THCS Kỳ Đồng.

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

A. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ văn bản số 430/KH-PGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019; văn bản số 438/438/KH-PGDĐT ngày 28/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS;

Căn cứ các văn bản số 442/KH-PGDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn công tác kiểm tra giáo dục năm học 2018-2019; số ....../KH-PGDĐT-TCCB ngày ... tháng 9 năm 2018 hướng dẫn công tác Tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo; Số ......../KH-PGDĐT- TĐKT ngày ... tháng 9 năm 2018 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; số ....../.....- PGDĐT-GDTC-YTTH ngày......tháng 9 năm 2018 hướng dẫn công tác GDTC-YTTH năm học 2018-2019;...

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương, trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

1. Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Phòng GD&ĐT Hưng Hà, của thường trực đảng ủy, HĐND, UBND xã Văn Cẩm, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể trong xã.

- Chi bộ Đảng của trường gồm ...... đảng viên tỉ lệ .......% là lực lượng nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp làm việc và chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác trong nhà trường, luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nhà trường có đội ngũ GV trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn cao, tuổi đời bình quân trẻ, nhiều GV có năng lực, tâm huyết với nghề, có nhiều thầy cô có chí hướng phấn đấu vươn lên trong chuyên môn.

- HS đa số chăm ngoan, chưa có HS mắc tai tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Nhiều năm trường không có học sinh bỏ học.

- Chất lượng giáo dục toàn diện tương đối ổn định, là cơ sở tốt để trường tiếp tục đẩy mạnh phát triển chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Trường có đủ phòng học đảm bảo yêu cầu cho 23 lớp trong đó 14 lớp cấp Tiểu học, 23 lớp cấp THCS, khuôn viên rộng, có sân chơi bãi tập, có hệ thống cây xanh tạo bóng mát quanh năm.

2. Khó khăn

- Trường trong giai đoạn đầu thực hiện sáp nhập; Về CSVC vẫn thiếu các phòng chức năng, thiếu phòng học bộ môn Ngoại ngữ, âm nhạc. Khu hiệu bộ hẹp và không ở trung tâm. Số máy tính không nhiều và hư hỏng nặng, kinh phí sửa chữa còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.

Hiện tại trường vẫn còn nhiều phòng học cấp 4, một số phòng học cao tầng được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, thiếu các phòng chức năng, diện tích trường chật hẹp, thiếu chỗ vui chơi cho hoạc sinh và tổ chức các hoạt động.

- Đa số giáo viên có con nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc bố trí sắp xếp chuyên môn còn gặp không ít khó khăn. Một số giáo viên tuổi cao, chuyên môn hạn chế và tiếp cận với việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm.

- Vẫn còn một số ít HS chưa có sự quản lí chặt chẽ của gia đình (do bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà), còn mải chơi chưa chăm học dẫn đến việc tiếp thu kiến thức còn hạn chế.

- Công tác khuyến học, khuyến tài động viên giáo viên giỏi, học sinh giỏi đã được được quan tâm, song nguồn ngân sách hỗ trợ quỹ hạn chế nên công tác động viên khen thưởng chưa cao.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỤC TIÊU

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2018-2019 tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ các hoạt động giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chủ đề: Đổi mới, kỷ cương, hiệu quả”.

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị;

2. Quán triệt và học tập Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện theo Chương trình hành động số 34 của BTV Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

4. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

5. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá; thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt “Ba công khai”, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và CBQL, thực hiện đầy đủ chất lượng hồ sơ, sổ sách, báo cáo;

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

7. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

8. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; Phổ cập THCS mức độ 3, xoá mù chữ mức độ 2. Từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

9. Riêng cấp Tiểu học: Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục (an toàn giao thông, kỹ năng sống, giáo dục môi trường,…) vào các môn học và hoạt động giáo dục; đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; tiếp tục dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; quan tâm giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; thực hiện tốt việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học. Thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về quy định đánh giá học sinh tiểu học và các hướng dẫn của Bộ;

Tiếp tục phát triển văn hóa đọc, khai thác và sử dụng có hiệu quả thư viện mở- thân thiện- hiện đại, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng trong các giờ học, tích cực làm thêm đồ dùng dạy học.

Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ gắn với hoạt động ngoại khóa. Duy trì việc tổ chức cho học sinh múa hát chèo, múa sạp trong hoạt động ngoại khóa;

10. Riêng cấp THCS. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TT ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

Tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp. thi vào THPT. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu mỗi CB-GV-NV xác định rõ nhiệm vụ của mình tùy theo vị trí việc làm để thực hiện nội dung trọng tâm của năm học : Duy trì múa hát chèo, bài thể dục kết hợp tập gậy trê nền nhạc trong hoạt động ngoài giờ lên lớp. Mỗi cá nhân cần có ý thức tự tôn nghề nghiệp, coi trọng danh dự nhà giáo với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp; thường xuyên tự học tự rèn, tự nghiên cứu, học hỏi để nâng cao hiểu biết và nghiệp vụ sư phạm, tất cả vì học sinh thân yêu và danh dự của người thầy.

II. MỤC TIÊU

1. Huy động 100% học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 14 đi học, 100% số trẻ 6 tuổi đủ điều kiện ra lớp 1; Giữ vững tiêu chí PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức 3, xóa mù chữ mức độ 2.

+ Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, không có học sinh bỏ học. Giữ vững phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

2. Đội ngũ CB-GV-NV nhà trường thực hiện tốt kỉ cương, nền nếp trường học; Giữ gìn đạo đức nhà giáo; CBQL có đổi mới về quản lí, mỗi cá nhân có một đổi mới PPDH, công tác chủ nhiệm và nội dung khác tùy theo vị trí công việc. Tham gia đầy đủ các cuộc giao lưu do cấp trên tổ chức.

+ Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và có đủ chuyên đề nộp trên trường học kết nối. Có sản phẩm tham gia các cuộc thi sáng tạo KHKT, các cuộc thi liên môn do Bộ, Sở và Phòng tổ chức đạt kết quả cao.

3. Phấn đấu xây dựng nhà trường đạt Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị văn hoá cấp Huyện.

+ Không có học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức phải kỷ luật

4. 100% học sinh có đủ bộ SGK theo quy định; Phấn đấu trong năm học tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng hệ thống tủ sách thư viện lớp học.

Thực hiện nội dung trọng tâm của năm học : Xây dựng trường học : Sáng- xanh – sạch – đẹp – thân thiện – an toàn;

5. Riêng cấp Tiểu học. Đảm bảo 100% học sinh cấp Tiểu học được học 10 buổi/tuần; Tiếp tục triển khai dạy ngoại ngữ và tin học cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5;

6. Riêng cấp THCS. Số học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%, chất lượng thi vào lớp 10 THPT xếp top 10 trong huyện, giảm tỉ lệ học sinh xếp loại văn hóa yếu, kém xuống dưới 2%.

Đội tuyển học sinh giỏi các môn vượt tỉ lệ lấy của huyện, vượt số lượng của năm trước. Phấn đấu nhiều giải cấp tỉnh.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan, đơn vị trường học. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh theo các văn bản chỉ đạo hiện hành. Giảng dạy tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2 tiết/năm dạy ở tuần 8, 9 học kì I của năm học. Dạy học theo tài liệu "Bác Hồ và những bài học đạo đức" từ tuần 10 đến hết học kì 1. Nâng cao chất lượng nội dung buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần và trang trí không gian lớp học với đầy đủ nội dung phục vụ hoạt động dạy –học.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường làm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự tha hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cùng các cấp các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp..

Tăng cường quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng các việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học viên và học sinh. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, viên chức ký cam kết và thực hiện tốt các cuộc vận động. Kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, như: cuộc vận động Hai không, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phong trào thi đua Hai tốt, phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,... góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quán triệt trong đội ngũ thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, gương mẫu, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Chú trọng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện hiệu quả bộ tiêu chí “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”; tích hợp giáo dục đạo đức với giáo dục công dân, giáo dục truyền thống, giáo dục kĩ năng sống và trải nghiệm.

- Công đoàn phát động và kí cam kết 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, Quy định của ngành, của địa phương, của đơn vị. Thực hiện tốt Chính sách Kế hoạch hoá gia đình.

- Không vi phạm Quy định về dạy thêm học thêm.

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Công tác chuyên môn

1.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục và quy chế chuyên môn

Cấp THCS.

Năm học này tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần). Tiếp tục triển khai thực hiện công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GD&ĐT), tập trung vào các nội dung:

Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho thông tin cũ, lạc hậu.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo Phòng GD&ĐT huyện trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Nhà trường giao bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch các hoạt động dạy học môn học đảm bảo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt của các đơn vị vào tuần cuối tháng 9/2017. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, nhà trường sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo thuận lợi cho giáo viên dạy học theo chủ đề.

Tổ chức và quản lý chặt chẽ các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối đặc biệt thông qua sinh hoạt chuyên đề và trường học kết nối cho từng chủ đề theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 (chất lượng, hiệu quả của sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối là một tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý của các nhà trường). Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ 1 tháng 2 lần (chiều thứ 2 tuần 1 và tuần 3 của tháng).

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường của giáo viên dạy Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục (mỗi tháng Sinh hoạt 01 lần vào chiều thứ 5 tuần thứ nhất của tháng), tạo sự bứt phá thực sự về chất lượng giảng dạy, học tập môn Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục của huyện.

Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT cấp phép dạy thêm từ đầu năm học. Tổ chức học thêm theo đúng quy định tại thông tư 17/2012/BGDĐT và quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Việc dạy thêm được thực hiện với 3 môn Văn, Toán, Anh được phân loại theo học lực bao gồm lớp nâng cao cho đối tượng học sinh khá giỏi, lớp bám sát cho học sinh trung bình, lớp phụ đạo cho học sinnh yếu kém.

Phân công Phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt lịch báo giảng, kiểm tra sổ đầu bài (1tuần/1 lần), đối chiếu sổ báo giảng với sổ đầu bài giáo án để theo dõi việc thực hiện chương trình, kết hợp việc dự giờ đột xuất để kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV. Tổ trưởng chuyên môn thực hiện việc ký duyệt giáo án 1 tuần/lần, nhà trường 1 tháng/lần. Nếu có dấu hiệu về thực hiện sai khung chương trình hoặc dạy phần giảm tải thì có ý kiến điều chỉnh kịp thời.

Cấp Tiểu học

Dạy đủ số môn, số tiết theo quy định. Thực hiện dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

Năm học này tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình dạy 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. Đảm bảo 100% số học sinh được học đủ 10 buổi/tuần. Phấn đấu không có học sinh ngồi nhầm lớp.

Duy trì 100% số học sinh từ khối 2 đến khối 5 được học môn Tiếng Anh và môn tin học.

Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực, dạy học TV1-CGD; dạy tiếng Anh lớp 1-5 theo chương trình SGK mới của Bộ. Áp dụng Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” vào các môn Khoa học và TNXH; phương pháp dạy học môn mỹ thuật của Đan Mạch. Đưa nội dung kiến thức địa phương vào giảng dạy ở nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Tham gia đầy đủ có hiệu quả các lớp tập huấn, các cuộc thi, giao lưu do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Thực hiện chương trình trình chính khóa dạy theo chuẩn kiến thức và kỹ năng theo QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT, HS sử dụng SGK theo thời khóa biểu, tránh quá tải về lượng bài tập giao cho học sinh. Việc thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục phải linh hoạt, vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp.

Tích cực chuẩn bị đón đầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chuẩn bị tâm thế và các điều kiện cần thiết cho giáo viên lớp 1.

Triển khai thông tư 01/2017/TT-BGD&ĐT ngày 13/01/2017 của BGD&ĐT về “Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học, trung học cơ sở”. Thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học.

Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục (truyền thống, di sản văn hóa, nghề nghiệp địa phương…) vào các môn học Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật và vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Thúc đẩy việc dạy học cá thể, quan tâm hơn đến từng em học sinh. Phát huy vai trò tích cực của học sinh chủ động sưu tầm thông tin, trong hoạt động nhóm (tổ, lớp) để nâng cao chất lượng học tập và giúp cho học sinh có điều kiện tự quản (nhóm, tổ, lớp) trong quá trình học tập.

Về nội dung: Các giáo viên chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình quy định cho mỗi lớp; thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, dạy học các môn học tự chọn; không giao bài tập về nhà cho học sinh.

Sau khi nhà trường đã xây dựng TKB theo hướng dẫn của Sở, của Phòng, đảm bảo các buổi đều có tiết Toán và Tiếng Việt, các môn học xen kẽ phù hợp với sức khỏe và tâm sinh lí trẻ, các giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không dồn ghép, thay đổi hoặc cắt xén thời gian giảng dạy giữa các môn học.

Việc dạy học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học

Để việc thực hiện dạy 2 buổi/ngày thực sự hiệu quả trong quá trình dạy buổi thứ hai, vì vậy GV cần lưu ý :

Thời lượng tối đa 7 tiết/ngày.

Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,...

Từng CB-GV của nhà trường phải xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó phải tập trung nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, kế hoạch bài học, đối tượng học sinh để có những đổi mới về phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên phải lưu ý soạn kế hoạch giảng dạy chi tiết, cụ thể để giúp học sinh tiếp thu kiến thức, hiểu và thực hành nội dung bài học một cách tốt nhất. Phải sâu sát tới từng học sinh trong lớp để hướng dẫn các em học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các em. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giúp đỡ học sinh tiếp thu chậm, học sinh có hoàn cảnh học tập đặc biệt khó khăn, không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. GV chủ nhiệm cần quan tâm, sâu sát tới kỉ cương, nền nếp học tập của lớp mình, phối hợp tốt với BGH, với tổ chuyên môn, với gia đình học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, giáo viên nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng một cách sáng tạo. Thường xuyên truy cập, viết bài, gửi bài, đăng tin trên Website của nhà trường, của Phòng GD-ĐT để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tư liệu dạy học giúp cho việc giảng dạy được tốt hơn. Trong tháng 9, mỗi giáo viên viết 1 đổi mới về phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Đăng kí tên đổi mới về tổ chuyên môn vào 15/9, tổ đăng kí về nhà trường vào 16/9, nộp 01 bản chính về Phó Hiệu trưởng vào ngày 17/9/2018.

Khuyến khích các đồng chí giáo viên tham gia viết bài gửi các tạp chí, tham gia các cuộc thi do các tổ chức xã hội phát động.

Nâng cao chất lượng rèn chữ - giữ vở trong từng lớp học. Mỗi giáo viên phải thường xuyên uốn nắn cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút, sửa chữa lỗi sai để các em khắc phục và viết tốt hơn. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên lớp 1 cần chú trọng hơn về vấn đề này. Các khối tổ chức chấm vở luyện chữ đầu giờ mỗi tháng 1 lớp vào thứ năm tuần cuối tháng, bắt đầu từ thứ năm (27/9); có nhận xét, đánh giá cụ thể. Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm của học sinh để tham dự triển lãm VSCĐ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt-Học tốt. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Giao lưu Câu lạc bộ “Toán tuổi thơ”, “Trạng nguyên Tiếng việt”, Liên hoan tiếng hát dân ca, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, …trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ 1 tháng 2 lần (sáng thứ 7 tuần 2 và tuần 4 của tháng). Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường của giáo viên dạy Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục (mỗi tháng Sinh hoạt 01 lần).

Phân công Phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt lịch báo giảng, kiểm tra sổ đầu bài (1tuần/1 lần), đối chiếu sổ báo giảng với sổ đầu bài giáo án để theo dõi việc thực hiện chương trình, kết hợp việc dự giờ đột xuất để kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV. Tổ trưởng chuyên môn thực hiện việc ký duyệt giáo án 1 tuần/lần, nhà trường 1 tháng/lần. Nếu có dấu hiệu về thực hiện sai khung chương trình hoặc dạy phần giảm tải thì có ý kiến điều chỉnh kịp thời.

1.2. Thực hiện dạy tự chọn

Năm học 2018-2019 nhà trường tiếp tục giảng dạy tự chọn môn Tin học ở tất cả các khối 6, 7, 8, 9. Nhà tr­ường có 01 giáo viên biên chế Tin cấp THCS, thoả thuận 01 giáo viên cấp Tiểu học

Thực hiện có chất lượng việc dạy Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT ; cập nhật các nội dung, phần mềm mới, ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Việc dạy học môn tự chọn đ­ược coi nh­ư học môn văn hoá trong tất cả các khâu soạn giảng, đăng ký giảng dạy, đánh giá xếp loại học lực cuối kỳ, cuối năm học.

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS thực hiện theo Qui chế đánh giá xếp loại HS THCS theo thông tư 58 của Bộ GD-ĐT, đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22.

Giáo viên dạy môn Tin học trực tiếp quản lí phòng máy, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trọng việc quản lí và sử dụng thiết bị máy vi tính trong giờ học. Quản lý chặt chẽ HS các giờ thực hành, HS chỉ đ­ược vào phòng học khi được sự cho phép của giáo viên bộ môn, phải đảm bảo vệ sinh máy tính và bàn máy trư­ớc, trong và sau khi thực hành; không đ­ược mang đồ ăn vào phòng học. Không để HS nô nghịch, xô đẩy làm rơi, đổ thiết bị.

Giáo viên hướng dẫn khởi động máy, tiến hành khởi động các ứng dụng thực hành phải thực hiện đúng các thao tác phải tuân thủ trình tự các b­ước.

Nội dung thực hành trên máy phải tuân theo yêu cầu của giáo viên, nghiêm cấm việc sử dụng máy vi tính trong phòng Tin học chơi game hoặc truy cập các trang web không lành mạnh.

1.3. Thực hiện dạy học ngoại ngữ

Năm học 2018-2019 nhà trư­ờng có 20/23 lớp đ­ược học ngoại ngữ (tiếng Anh) trừ 3 lớp 1. Môn tiếng Anh giao cho các thầy cô theo đúng chuyên môn đào tạo. GV dạy môn tiếng Anh tăng cuờng rèn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết để HS nắm vững kiến thức và có kĩ năng tốt đảm bảo chất lượng kiểm tra cuối kì cuối năm, kiểm tra học sinh giỏi đạt chất lượng cao.

Năng cao việc thiết kế đề kiểm tra tiếng Anh.

Thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

GV dạy Tiếng Anh của nhà trường phải nghiêm túc tham gia các buổi SHCM tổ tiếng Anh trên địa bàn huyện. Thường xuyên tham gia tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở cả hai cấp. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh để tham gia giao lưu ngày hội tiếng anh đạt hiệu quả.

Giáo viên dạy tích cực bổ trợ kiến thức, đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Anh theo chuẩn để đáp ứng yêu cầu dạy chương trình mới theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học.

1.4. Thực hiện các hoạt động giáo dục

Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục

Giáo viên được phân công thực hiện giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục biển đảo, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục biến đổi khí hậu giảm nhẹ thiên tai giáo dục tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được tính giờ dạy học như các môn học; đảm bảo nền nếp dạy học, có đủ hồ sơ theo quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần,...

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 821/KH-SGDĐT ngày 02/12/2016 dạy học chủ đề: "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW, theo tinh thần công văn số 822/SGD ĐT - GDTrH ngày 07/12/2016 của Sở GD&ĐT Thái Bình. Tổ chức dạy học chủ đề theo tài liệu của Bộ ngay trong học kỳ I của năm học này.

Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp làm công tác tư vấn kiêm nhiệm. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập và sinh hoạt và được vận dụng hưởng chế độ chính sách hiện hành.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy đảm bảo đúng chuyên môn, Hiệu trưởng giảng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng 4 tiết/tuần, có các loại hồ sơ giáo án theo quy định.

1.4.1. Giáo dục đạo đức :

* Chỉ tiêu:

- Duy trì kỷ c­ương, nề nếp trong tất cả các hoạt động giáo dục, phấn đấu không để các hiện t­ượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bạo lực xảy ra trong nhà tr­ường. Giảm hiện tượng học sinh đánh chửi nhau, viết vẽ bậy trong trường học. Không có học sinh sử dụng vũ khí và chất cháy nổ. Không có hiện tượng trộm cắp tài sản và giảm tới mức thấp nhất việc ăn quà vặt trong trường.

- Giảng dạy môn GDCD, HĐNGLL có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

- Đăng ký với Hội đồng Đội: Liên đội tiên tiến cấp huyện.

Phấn đấu 95-99% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; Không có học sinh mắc tai tệ nạn xã hội, không có bạo lực học đường.

* Biện pháp:

- Giao cho TPT Đội và GVCN có biện pháp quản lý thật chặt chẽ HS (đặc biệt đầu giờ), theo dõi giám sát chặt chẽ, có khen thưởng động viên những HS có ý thức tu dưỡng đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm khắc đối với những HS hư. Những lớp có HS bỏ học trong năm học hoặc có HS bị kỷ luật cuối năm học lớp đó không được dẫn đầu toàn trường mặc dù điểm cờ đỏ tổng kết cao. Tổng phụ trách Đội thường xuyên có mặt vào thời gian truy bài đầu giờ, chỉ đạo đội cờ đỏ làm việc nghiêm túc. Mỗi GVCN có mặt trước giờ truy bài ít nhất 3 lần/tuần, có sổ theo dõi HS cá biệt và ghi chép tình hình lớp trong tuần. GVCN phải có mặt đầy đủ các tiết chào cờ để nghe Đội và nhà trường triển khai công việc, sau đó có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở lớp thực hiện đúng thời gian.

Chỉ đạo Liên đội TN thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ đầu tuần (tiết 1 sáng thứ 2) và sinh hoạt lớp cuối tuần đối với GVCN. GVCN cho HS bình bầu hạnh kiểm 1 tháng/lần ghi vào sổ công tác chủ nhiệm. Những lớp có HS vi phạm nội qui trường, lớp phải do GVCN trực tiếp giáo dục và có biên bản vi phạm lưu lại. Nếu giáo dục nhiều lần chưa tiến bộ GVCN báo cáo về nhà trường để nhà trường có biện pháp cùng giáo dục HS.

- TPT Đội duy trì đều đặn các buổi hoạt động giữa giờ theo qui định của Hội đồng đội huyện để hướng các em vào những hoạt động vui chơi lành mạnh tránh các tệ nạn XH.

- Các GV bộ môn (đặc biệt môn GDCD) tích cực lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học theo các tài liệu hư­ớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- GVCN kết hợp chặt chẽ với Hội CMHS, với cha mẹ HS trong việc giáo dục đạo đức cho HS. Đối với những HS ý thức chậm tiến bộ và có hiện tượng bỏ học, GVCN gặp gỡ phụ huynh để trao đổi cụ thể. GVCN có số điện thoại của các cha mẹ HS trong lớp để thuận tiện trong việc liên lạc 2 chiều giữa GVCN và phụ huynh HS. Giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh, thông qua trao đổi điện thoại hoặc khai thác phần mềm quản lí trường học để thông tin kịp thời với gia đình về ý thức thái độ của HS.

- TPT phát động phong trào thi đua các lớp. Lớp nào thực hiện tốt đựơc tuyên dương khen thưởng, lớp nào có HS vi phạm bị phê bình và trừ điểm thi đua trong tháng đó. Cuối năm học lựa chọn 3 lớp dẫn đầu toàn trường về: Dẫn đầu toàn diện, dẫn đầu bảo quản CSVC, dẫn đầu công tác vệ sinh môi trường (thưởng 100.000đ/lớp).

- Giao cho giáo viên bộ môn giáo dục công dân, môn Lịch sử và các bộ môn xã hội trong quá trình soạn giảng của mỗi bài học phải có hình thức lồng ghép hoặc liên hệ thực tế với việc giáo dục đạo đức, pháp luật, lẽ sống, thái độ tư tưởng ...cho HS. Hướng cho học sinh biết ứng dụng các kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tế.

1.4.2. Giáo dục văn hoá cấp THCS

a. Chất lượng đại trà

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu xếp loại văn hóa như sau:

+ Loại Giỏi: Từ 25-35%

+ Loại Khá: Từ 45-50%g

+ Loại TB: Từ 15-25%

+ Loại yếu: Dưới 0,5%.

- Việc kiểm tra cuối kì cuối năm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chất lượng.

- Phấn đấu học sinh lên lớp thẳng đạt 95-97%, sau hè tổ chức kiểm tra lại lên lớp đạt 99-100%; Đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

* Biện pháp:

- Tổ chức khảo sát phân loại HS theo đối tượng ngay từ đầu năm học. Tổ chức học thêm 3 môn Văn-Toán-Anh từ sau khai giảng theo hướng phân loại theo đối tượng HS. Giao cho thầy Phó hiệu trưởng theo dõi các buổi học thêm. Giáo án dạy thêm được tổ chuyên môn và nhà trường duyệt định kì như giáo án chính khóa.

- Tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức dạy thêm, học thêm. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình về việc quản lí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Phân công xếp thời khóa biểu và theo dõi các buổi học thêm trong nhà trường. Kiên quyết chấm dứt các biểu hiện tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm như: dạy thêm, học thêm tràn lan, ép học sinh học thêm, dạy trước chương trình, dạy thêm không có kế hoạch giảng dạy, không được phép, không có giáo án....

- Phân công trực ban hàng ngày (trên TKB), người trực nêu cao tinh thần trách nhiệm trực đều đặn, ghi chép trung thực đầy đủ những hoạt động của GV và HS trong ngày hôm đó. Nếu không nhận xét vào sổ trực là không thực hiện nghiêm lịch trực.

- Các GV dạy thêm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh. GV dạy phải chấp hành nghiêm giờ giấc ra vào lớp, có giáo án soạn đầy đủ trước khi đến lớp.

- Các buổi dạy thêm GV phải quản lý chặt chẽ lớp, thường xuyên thông báo cho GV chủ nhiệm những trường hợp HS vi phạm để cùng GVCN kết hợp giáo dục; tăng cường rèn kỹ năng làm bài; kiểm tra việc học thuộc bài và làm bài tập trong các buổi học thêm.

- Kiểm tra học kỳ, cuối năm: Lớp 9 Sở ra đề 3 môn (Văn, Toán, Anh), Trường ra đề môn thứ 4; Đối với lớp 6, 7, 8 trường chủ động ra đề kiểm tra 4 môn (3 môn Văn, Toán, Anh bắt buộc và môn thứ 4 theo thống nhất của Phòng). Thời gian dự kiến theo lịch của Phòng kiểm tra học kỳ I vào tháng 12/2018, kỳ II vào tháng 5/2019. Các môn còn lại trường chủ động thởi gian, ra đề, tổ chức kiểm tra.

b. Chất lượng HSG:

Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra chọn HSG cấp huyện 03 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh đối với tất cả các khối 6, 7, 8, 9. Riêng khối 8 kiểm tra thêm các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Thời gian kiểm tra dự kiến vào trung tuần tháng 2/2017.

+ Số lượng học sinh được tham dự kiểm tra như sau:

Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đối với lớp 6, 7, 8, 9: 2,0 học sinh/ lớp/ môn; đối với môn còn lại của khối 8: 1,0 học sinh/ lớp/ môn. Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8, lớp 9 cấp huyện có nội dung thi nghe

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu đạt kết quả HSG các môn văn hóa từ 80-85% số HS dự thi.

* Biện pháp

- GV bộ môn chủ động khảo sát chất lượng đầu năm vào cuối tháng 8/2018 để chọn nguồn HSG các môn.

Các đội tuyển HSG bắt đầu bồi từ tuần 1. Dạy theo TKB hàng tuần, ngoài ra giáo viên cần chủ động bố trí tăng ca, tăng thời lượng. Trước khi kỳ kiểm tra HSG một tuần có thể dành tất cả các buổi chiều để bồi. GV bồi đội tuyển cần tăng cường tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu bồi dưỡng, các sách tham khảo, tạp chí, mạng Internet để nâng cao, mở rộng kiến thức cho HS, chú ý rèn kỹ năng làm bài và cách ra đề theo hướng đổi mới.

Tổ chức kiểm tra khảo sát 1 lần/tháng HS trong các đội tuyển để điều chỉnh bổ sung kiến thức và cả HS.

Nhà trường có chế độ khen thưởng những GV có chất lượng HSG đạt từ 60% (so với số được dự thi theo chỉ tiêu) trở lên thì được thưởng 10.000đ/1% vượt (tính theo số HS/môn) và được cộng điểm thi đua cuối năm học, ngoài ra còn được thưởng theo giải đối với từng học sinh vào dịp 20/11. Đối với những GV bồi đội tuyển không đạt chỉ tiêu dưới (1/3 số lượng đội tuyển) sẽ bị trừ điểm thi đua cuối năm học và không xếp loại xuất sắc.

c. Chất lượng thi vào THPT.

* Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập: 85% trở lên.

- Tỷ lệ điểm 5 trở lên của mỗi môn Văn, Toán 70% trở lên; môn thứ 3 đạt 80% trở lên.

* Biện pháp:

- Tổ chức học theo chủ đề ôn thi cho HS ngay từ đầu năm học. Lựa chọn bố trí các giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng và có kinh nghiệm giảng dạy các môn lớp 9. Những GV dạy 3 môn Văn, Toán lớp 9 tiếp tục dạy lớp ôn thi vào THPT.

- Các GV dạy ôn thi vào THPT phải thường xuyên kiểm tra bài cũ qua mỗi buổi ôn tập đồng thời rèn kỹ năng làm bài cho học sinh qua các tiết dạy.

- Tổ chức thi thử ít nhất 2 lần cho học sinh trong quá trình ôn tập để đánh giá chất lượng học tập của HS. Tăng cường kiểm tra học thuộc đối với những em học lực TB - yếu.

- Giao cho 2 GVCN và GV dạy Văn, Toán khối 9 tư vấn cho những em HS học lực yếu tuỳ theo năng lực của bản thân có thể học nghề hoặc xét tuyển vào bán công, Bổ túc.

1.4.3 Thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông

Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT Thái Bình về việc thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông .

Tổ chức việc học nghề đúng thời gian, đủ chương trình; tổ chức thi nghề phổ thông nghiêm túc, đúng quy chế.

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% HS khối 8 được học nghề phổ thông, tốt nghiệp 100% đạt khá, giỏi. 100% HS lớp 9 được học Hướng nghiệp theo đúng qui định.

Năm học 2018-2019 nhà trường tiếp tục tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8. Nghề Điện và nghề Thêu. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn nhà trường trong việc sắp xếp thời khóa biểu Học phí học nghề thu theo đúng quyết định 2814 của UBND tỉnh Thái Bình. (24.000đ/tháng x 9 tháng).

Tổ chức việc học nghề đúng thời gian, đủ chương trình; tổ chức thi nghề phổ thông nghiêm túc, đúng quy chế.

1.4.4. Thực hiện các nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

* Chỉ tiêu:

- Dạy đúng, đủ số tiết HĐNGLL theo phân phối chương trình.

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy 7 tiết lịch sử địa phương và nhà trường cho HS.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học gắn với di sản văn hóa.

- Giảng dạy tư tưởng đạo đức HCM thời lượng 2 tiết/khối/năm.

* Biện pháp:

- Giao cho GV thực hiện nghiêm túc 2 tiết/tháng (có giáo án soạn đầy đủ). Yêu cầu thực hiện đủ các chủ đề qui định cho mỗi tháng theo phân phối chương trình, các hoạt động NGLL có gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như lồng ghép các trò chơi dân gian, hát các làn điệu dân ca. GVCN phối hợp với Tổng phụ trách thống nhất nội dung HĐNGLL hàng tháng. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học theo các tài liệu h­ướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- GVCN thực hiện nghiêm túc tiết sinh hoạt lớp hàng tuần. Tăng cường tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, giáo dục biện pháp phòng chống ma tuý, các tai tệ nạn xã hội, phấn đấu trường học thực sự an toàn để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.

Cùng với môn GDCD các trường tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” ở đầu năm học, hoạt động tập thể đầu tuần, hoạt động sinh hoạt lớp cuối tuần, các hoạt động của Liên Đội, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, tình cảm cho học sinh. Với mục tiêu giáo dục lối sống lành mạnh có lý tưởng, có tinh thần tập thể, tương thân tương ái, có ý chí vươn lên, tu dưỡng, rèn luyện học tập, chống các biểu hiện thờ ơ vô cảm trong hoạt động cộng đồng; giáo dục tinh thần, động cơ, thái độ học tập đúng đắn; chống mọi hành vi gian lận trong kiểm tra; giáo dục ý thức phòng chống các tai tệ nạn xã hội, lối sống bạo lực trong học đường, các trường cần phải:

Tổ chức tốt cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thăm quan học hỏi; hướng dẫn và cung cấp SGK, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống theo tinh thần Thông tư số 04/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu, cung cấp tài liệu phục vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đưa hoạt động giáo dục kỹ năng sống vào nề nếp.

Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục theo quy định như: sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể theo chủ đề…

Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tăng cường các hoạt động tập thể.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục về trật tự ATGT, giáo dục và có biện pháp phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, TDTT. Xây dựng nhà trường không tai nạn giao thông, không tệ nạn XH, không ma tuý, không khói thuốc lá, không có pháo nổ, không có dịch bệnh.

Triển khai nghiêm túc, sâu rộng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi truờng sư phạm đảm bảo an toàn, thân thiện, gắn bó với học sinh. Phấn đấu trường học thực sự an toàn để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui để học sinh được học tập, phấn đấu và phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể lực và tâm hồn

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, kết hợp với giáo dục giới tính và công tác giáo dục sức khoẻ vị thành niên.

- Chú trọng mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội (đặc biệt trong việc giúp đỡ, giáo dục học sinh có học lực, hạnh kiểm yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn).

Tổ chức Lễ phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018 và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả.

Thành lập tổ tư vấn tâm lí học sinh theo Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT, tạo điền kiện thuận lợi cho tổ tư vấn hoạt động.

Chú trọng mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội (đặc biệt trong việc giúp đỡ, giáo dục học sinh có học lực, hạnh kiểm yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn).

1.4.5. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Các đồng chí Phó hiệu trưởng thống nhất với thầy giáo viên phụ trách xây dựng kế hoạch chi tiết, xếp thời khóa biểu giảng dạy nội dung chương trình giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với thời lượng 02 tiết/khối/năm và cùng với giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học đạo đức" do Bộ GD phát hành. Thống nhất tổ chức dạy xong trước tuần 7 và tuần 8 của năm học. Giáo viên phụ trách soạn giảng lên lớp đúng quy định, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy và hoàn thiện hồ sơ lưu trữ. Ngoài ra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động công tác Đội đều có nội dung tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm các nhà trường phải có đủ hồ sơ như kế hoạch, tài liệu giảng dạy, giáo án của giáo viên, bài thu hoạch của học sinh lưu tại trường.

1.4.6. Giảng dạy chương trình địa phương

Giao cho giáo viên các môn Lịch sử và Ngữ Văn giảng dạy các nội dung giáo dục địa phương theo quy định, giáo dục truyền thống địa phương theo Nghị quyết 218 của Huyện ủy Hưng Hà và thực hiện tích hợp nội dung ở một số môn học và các hoạt động gíáo dục; thực hiện giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ biển đảo trong một số môn học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT về triển khai dạy học gắn với di tích và di sản văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên bộ Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện mô hình “Giáo dục gắn với di sản văn hóa” theo kế hoạch số 507/KH-PGDĐT về tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Dạy học gắn với di sản văn hóa”, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm học, chú trọng xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học gắn với di sản văn hóa phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của địa phương; các cụm trường tổ chức chuyên đề 01 lần/01 tháng và tổ chức luân phiên các trường trong cụm.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

2.1.1. Cấp Tiểu học

* Việc thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” : Trong năm học, yêu cầu mỗi GV cần lựa một số tiết học và một số chủ đề phù hợp để triển khai dạy học theo phương pháp này. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện. Các tổ CM tiếp tục đưa nội dung này vào kế hoạch SHCM hàng tháng, thường xuyên trao đổi, dự giờ để việc thực hiện áp dụng phương pháp này được thường xuyên hơn. Năm học này tiếp tục giao cho các đồng chí là tổ trưởng, tổ phó CM nghiên cứu phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn Tự nhiên và xã hội, môn Khoa học để triển khai áp dụng tại trường.

* Việc dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch: Giáo viên MT chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy. Trong tháng 9, cần phải lập kế hoạch dạy học cho cả năm học trình Phó hiệu trưởng thẩm tra. Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

Nắm chắc và dạy học theo đúng quy trình của từng phương pháp; Dạy học theo phương pháp mở (kết thúc bài học này là mở ra một bài học mới); tăng cường dạy học hợp tác nhưng vẫn coi trọng cá thể hóa học sinh; Vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới. Tạo cơ hội cho học sinh thực hành các bài tập ứng dụng thiết thực, phục vụ cho học tập và cuộc sống; Giáo viên tăng cường trưng bày sản phẩm của học sinh thành góc Mĩ thuật của lớp, của trường. Họa phẩm và vật liệu phục vụ cho phương pháp dạy Mĩ thuật Đan Mạch nên tận dụng tối đa các phương tiện, đồ dùng học tập và chất liệu sẵn có ở địa phương, khuyến khích học sinh sưu tầm các vật dụng bỏ đi để tạo ra nhiều chất liệu đa dạng phục vụ cho các hoạt động dạy học Mĩ thuật. Sản phẩm của học sinh phải được trưng bày khoa học tại các lớp.

Giáo viên Mĩ thuật tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, theo tổ môn chuyên để được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Hai đồng chí có kế hoạch kết hợp với GVCN để “Trưng bày SPMT theo công nghệ ĐM” của học sinh từng lớp tại các lớp cùng với sản phẩm chữ đẹp và thủ công, tham dự hội thi “Trưng bày SPMT theo công nghệ ĐM” cấp cụm và cấp huyện đạt hiệu quả.

* Dạy học theo tài liệu TV1-CGD :

- Tích cực tổ chức các chuyên đề, SHCM hiệu quả để nâng cao trình độ cho CBQL và GV đứng lớp nắm được những nét cơ bản của TV1-CGD (gồm: 3 loại tiết, qui trình 4 việc, 4 dạng bài, 7 mẫu). BGH, GV tổ 1 giúp đỡ GV mới dạy thực hiện tốt việc giảng dạy TV1-CGD.

- Tổ trưởng xây dựng kế hoạch thể hiện rõ lịch thực hiện dạy chuyên đề cấp trường các mẫu 0 đến mẫu 6

- Giáo viên dạy lớp 1 tăng cường rèn 4 kỹ năng “Nghe - nói - đọc - viết” cho học sinh, đặc biệt chú ý dành thời gian buổi 2 môn Tiếng Việt để rèn chữ viết, kỹ năng trình bày các bài chính tả, tốc độ viết và kỹ năng nói cho học sinh lớp 1. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phục vụ dạy học; sử dụng hợp lý, có hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có vào những bài có nội dung phù hợp.

- GV cần thực hiện thật nghiêm túc quy trình dạy TV1-CGD (theo thiết kế), không tự ý điều chỉnh, cắt xén.

- Tổ chức hội thảo, chuyên đề khi chuyển sang dạng bài mới.

- CBQL và giáo viên dạy lớp 1 thực hiện đầy đủ các chuyên đề cấp cụm trường theo sự phân công của cụm trưởng.

- Thống nhất với cha mẹ học sinh cách hướng dẫn con học ở nhà; kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có các biện pháp phù hợp khắc phục tình trạng học sinh đọc chậm, viết chậm. Không để tình trạng học sinh không biết đọc, viết ở cuối năm học.

Chỉ đạo và cùng với tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 rà soát nội dung các bài dạy để phân bổ thời gian cho 4 việc trong tiết học đảm bảo hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh trên nguyên tắc làm việc nào chắc việc đó.

Thường xuyên kiểm tra công tác dạy Tiếng Việt 1- CGD. Tăng cường dự giờ (mỗi tháng, dự giờ góp ý cho mỗi giáo viên dạy lớp 1của trường mình ít nhất một tiết), trao đổi, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; sinh hoạt chuyên đề cụm trường về nội dung dạy học Tiếng Việt 1 - CGD để nâng cao năng lực dạy học và tổ chức, quản lý lớp đạt hiệu quả.

- Thường xuyên tổ chức giao ban hàng tháng giữa giáo viên dạy Tiếng Việt 1-CGD với Ban lãnh đạo trường để trao đổi, rút kinh nghiệm, chia sẻ những băn khoăn vướng mắc về dạy học Tiếng Việt 1-CGD.

- Tăng cường chỉ đạo dạy học buổi 2 đảm bảo nội dung phù hợp, vừa sức học của học sinh tránh quá tải, tránh lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục. Đ/c Phó hiệu trưởng chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc dạy tích hợp và các nội dung giáo dục. Việc dạy tích hợp phải được thể hiện rõ trong bài soạn. Các nội dung cần tích hợp: Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS…. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, tránh hình thức, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

Sinh hoạt chuyên môn.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong nhà trường; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... tạo cơ hội để mỗi CB-GV được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Bước đầu tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”. Cụ thể:

+ Tổ tr­ưởng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ bám sát kế hoạch của nhà trường.

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ nền nếp, đảm bảo chất lượng theo quy định 2 tuần 1 kỳ SHCM tổ (Vào các tuần lẻ ).

+ Tháng đầu năm học và đầu kỳ học tổ chức ít nhất 2-3 chuyên đề để thống nhất phư­ơng pháp dạy học trong tổ khối.

  • Các đồng chí dạy các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ tiếp tục duy trì tham gia sinh hoạt chuyên môn toàn huyện 1tháng/1lần vào đầu các tháng của năm học để thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của bộ môn theo quy định của Phòng GD-ĐT.

2.1.2. Cấp THCS

Tiếp tục thực hiện chủ trư­ơng "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới trong phư­ơng pháp dạy học và quản lí. Mỗi tr­ường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới ph­ương pháp dạy học”, mỗi cá nhân đăng ký một nội dung đổi mới PPDH hoặc KTĐG với tổ chuyên môn hoàn thành 25/9 và nộp kế hoạch về nhà trường hạn cuối cùng 30/9. Từng cá nhân thực hiện việc đổi mới theo kế hoạch tại tổ, nhóm chuyên môn. Căn cứ vào kế hoạch đổi mới của các cá nhân, tổ chuyên môn, BGH có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả.

Giáo viên sử dụng linh hoạt các phư­ơng pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác chú ý rèn kĩ năng cho học sinh, quan tâm đến việc h­ướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tự học ở nhà. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ hành vi cho học sinh.

Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là với những bài dài, khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất

Phân công Cô Ngà, và tổ KHTN hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi đặc biệt là Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học theo tinh thần công văn 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GD&ĐT; Cô Hòa, cô Hoa tham gia cuộc thi dạy học tích hợp liên môn của giáo viên trung học, Giao tổ KHXH hướng dẫn học sinh có sản phẩm dự thi cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa.

Duy trì sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phân công và hướng dẫn GV có sản phẩm. Giáo viên và cán bộ phụ trách hoàn thành việc cập nhật thông tin và đăng bài trong tháng 10/2017.

Khai thác có hiệu quả tủ sách lớp học, thư viện nhà trường, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

Tăng cường đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên, thông qua việc dự giờ thăm lớp của các giáo viên, phát huy vai trò đầu tầu trong công tác chuyên môn của các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động của tổ chuyên môn, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường; tích cực sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối Tổ chức tốt các chuyên đề, hội thảo cấp trường, cụm trường và tham gia chuyên đề, hội thảo chuyên môn cấp huyện. Tổ chức cho giáo viên các trường tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn và các cuộc thi khác dành cho giáo viên và học sinh trung học.

Biện pháp thực hiện

Duy trì lịch sinh hoạt tổ 2 lần/tháng chiều thứ 2 (tuần 1,3). Nội dung sinh hoạt theo nghiên cứu bài học, tập trung vào vấn đề đổi mới ph­ương pháp dạy học ở tất cả các khối lớp, các bộ môn. Các chuyên đề cần tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó trong quá trình thực hiện nội dung, ch­ương trình SGK mới; vấn đề nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện, chất lư­ợng bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT.

Riêng GV môn MT, Nhạc, Thể dục, Tiếng Anh sinh hoạt 2 lần/tháng tại tổ và 1 lần/tháng tại cụm vào chiều thứ 5.

Giáo viên đầu tư­ nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV, các tài liệu tham khảo; soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu: Phải đ­ược soạn trư­ớc một tuần, dạy tuần này phải có đủ giáo án tuần sau, ghi rõ tuần, tiết, ngày, tháng, năm soạn. Phải đ­ược ký duyệt hàng tuần.

Tăng cư­ờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, khuyến khích sử dụng các phư­ong tiện dạy học hiện đại, phòng học bộ môn, coi trọng thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

GV tăng cường dự giờ thăm lớp để học tập, đặc biệt đối với những GV mới ra trường, những GV đã tham gia giảng dạy nhưng năng lực còn hạn chế.

2.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

2.2.1. Cấp Tiểu học

Tiếp tục thực hiện đúng thông tư 22/2016-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của BGD&ĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

- Mỗi CBGV tiếp tục nghiên cứu kỹ, phải nắm chắc mục đích, nguyên tắc, nội dung, cách thức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá.

Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh; đồng thời, giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi nhận xét; sau 1 năm triển khai thực hiện thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về quy định đánh giá học sinh tiểu học đã được sửa đổi bổ sung mỗi giáo viên phải chủ động rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tham gia tập huấn nâng cao năng lực về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kĩ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh; giáo viên phải hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét: Chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong giờ học và các hoạt động giáo dục, trành thực hiện máy móc việc ghi nhận xét.

2.2.2. Cấp THCS

Thông qua việc đánh giá quá trình học tập (được thể hiện bằng tinh thần, thái độ, sự tiến bộ trong học tập, kết quả các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ...) phân loại và tổ chức dạy phân hóa cho phù hợp với năng lực đối tượng học sinh.

Thực hiện quyền tự chủ trong việc tổ chức các kỳ kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học. Xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình.

Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng “nghe, nói, đọc, viết” đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi.

- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website trường học kết nối để giáo viên và học sinh tham khảo. Mỗi giáo viên đều phải tham gia và có sản phẩm cụ thể trên Website của trường. Mỗi học kỳ, các trường nộp bộ đề kiểm tra về Phòng GD&ĐT để đánh giá chất lượng đề kiểm tra của các trường.

- Môn GDCD cần kết hợp đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

- Đối với một số môn KHXH như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD cần đổi mới kiểm tra theo hướng mở, hạn chế yêu cầu HS chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Đối với môn Toán và các môn KHTN cần phát triển kỹ năng tư duy logic, rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

Đối với môn Mỹ thuật, Âm nhạc, TD thực hiện đánh giá bằng xếp loại (2 loại: Đạt - Chưa đạt). Môn Mỹ thuật lớp 9 học trong học kỳ I, âm nhạc học trong học kỳ II.

Thực hiện đầy đủ, chính xác Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT. Bài kiểm tra phải soạn chu đáo, nội dung phải sát với yêu cầu ch­ương trình, có đáp án, biểu điểm rõ ràng, chấm bài phải tuân theo biểu điểm. Xử lý nghiêm khắc những giáo viên sửa điểm, cấy điểm, nâng điểm một cách tuỳ tiện cho học sinh.

Nghiêm túc thực hiện quy chế đánh giá xếp loại HS đảm bảo đủ số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Các nhóm song song thống nhất số lần kiểm tra trong năm học. Các bài kiểm tra nộp về nhà trường ngay sau khi chấm bài xong; sửa điểm phải đúng qui chế (sổ điểm cái và sổ điểm cá nhân). Duy trì tốt việc vào điểm định kỳ và thường xuyên đúng thời gian, vào điểm sổ điểm thống nhất bằng 1 loại mực đen. Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm vào ngày 01 đầu các tháng, nếu GV không vào điểm thường xuyên, GVCN không kiểm danh thường xuyên sẽ bị phê bình trước cuộc hộp Hội đồng và trừ điểm thi đua cuối năm.

2.3. Công tác phổ cập giáo dục

* Chỉ tiêu:

- Duy trì và giữ vững PCGDTH, PCTHCS mức độ 3; Xóa mù chữ mức độ 2: Tỉ lệ trẻ 6-14 tuổi ra lớp đạt 100%. Trẻ 11 tuổi hoàn thành ch­ương trình tiểu học 100%. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, sạch sẽ, đảm bảo chính xác.

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Duy trì sĩ số100%, không có học sinh bỏ học.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn đ­ược học tập tốt và hoàn thành chư­ơng trình học tập hết THCS.

- Hoàn thành việc điều tra thống kê phổ cập trong tháng 9. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý công tác phổ cập đúng quy định.

Phấn đấu các tiêu chuẩn phổ cập cả hai cấp đều đạt từ 98-100%. Duy trì và giữ vững đơn vị đạt PCGD THCS, nâng cao tỷ lệ các tiêu chuẩn phổ cập.

* Biện pháp:

Tham mưu và báo cáo lãnh đạo địa phương, phân công xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập ngay từ đầu tháng 8. Thành lập được tổ phổ cập, huy động tất cả các giáo viên tham gia công tác làm phổ cập, huy động tối đa khả năng của các giáo viên có kinh nghiệm về công tác phổ cập, các giáo viên địa phương hiểu rõ tình hình địa phư­ơng để làm phổ cập đảm bảo có chất lượng cao nhất.

Thống nhất với trường Mầm non trong xã xây dựng kế hoạch, phân công các tổ điều tra các thôn. Mỗi tổ có từ 2 đến 3 GV điều tra thuộc các đơn vị. Qua điều tra kết hợp rà soát những đối tương trong độ tuổi chưa đạt phổ cập tiếp tục đi học lớp Bổ túc.

- Kết hợp với trư­ờng Tiểu học tổ chức tốt việc tuyển sinh học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học lên lớp 6 theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Giao cho Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập, phân công điều tra và thống kê, hoàn thành việc điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm và lên thống kê, tổng hợp trước 30/9/2018. Kế hoạch :

+ Tháng 8, 9/2018: Tiến hành điều tra cơ bản, vào sổ phổ cập, phần mềm quản lý, thống kê tổng hợp xong trước ngày 30/9.

+ Tháng 10/2018: Hoàn thiện hồ sơ sổ sách và tổ chức tự kiểm tra.

+ Tháng 12/2018: Kiểm tra công nhận PCGD theo Quyết định của UBND huyện.

- Nhà tr­ường có bảng, sổ theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. GVCN theo dõi và phát hiện kịp thời những học sinh có dấu hiệu bỏ học để có những biện pháp khắc phục phù hợp. Trường hợp học sinh có hiện tượng bỏ học giao cho GVCN đến nhà vận động ít nhất 3 lần (có biên bản xác nhận của phụ huynh nộp về nhà trường).

2.4. Đổi mới quản lý các hoạt động giáo dục:

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV, sử dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, phổ cập giáo dục, tài chính…, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng Website của trường, của Phòng trong công tác quản lý. Cập nhật dữ liệu thường xuyên và chính xác trong các phần mềm quản lý của ngành, giao các Phó hiệu trưởng cùng các tổ trưởng theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV. Tất cả GV nghỉ việc riêng phải tự sắp xếp chuyên môn báo cáo bằng văn bản và bàn giao lại giáo án cho tổ, khi nghỉ xong phải có kế hoạch dạy bù (nếu không có người dạy thay trước đó), hạn chế việc xin phép qua điện thoại. Phó hiệu trưởng kết hợp với các tổ trưởng có trách nhiệm vào sổ tất cả các trường hợp nghỉ ốm, việc riêng, đổi giờ, bỏ giờ, đi muộn.

- Chỉ đạo các trường chủ động xây dựng và tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục của nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức triển khai thực hiện “Đề án ĐMPPDH, công tác KTĐG nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử”. Tập trung quản lý chỉ đạo ĐMPPDH, KTĐG theo hướng phát huy năng lực của người học. Đẩy mạnh việc xây dựng “mô hình trường học đổi mới đồng bộ kiểm tra, đánh giá”, trường học thân thiện và an toàn. Đổi mới việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu, xây dựng bài học. Tổ chức nghiêm túc và hiệu quả các Cuộc thi, Hội thi dành cho giáo viên, học sinh do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ; làm tốt công tác phân công vị trí việc làm; kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thi đua khen thưởng; xây dựng khối đoàn kết thống nhất; duy trì tốt các nền nếp của mỗi cấp học, tạo sức mạnh mới thực hiện tốt các nhiệm vụ riêng và chung của nhà trường.

- Tiếp tục sử dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, phổ cập giáo dục, tài chính…, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng Website của trường, của Phòng trong công tác quản lý. Cập nhật dữ liệu thường xuyên và chính xác trong các phần mềm quản lý của ngành.

- Quản lý hồ sơ chuyên môn theo đúng qui định của Bộ GD, theo các qui định của Điều lệ trường Trung học và theo công văn qui định về Hồ sơ, sổ sách, nền nếp chuyên môn trong các nhà trường. Lập hồ sơ minh chứng trong các hoạt động quản lý, giáo dục để phục vụ cho việc đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng, đánh giá Giáo viên theo chuẩn Giáo viên theo chuẩn mới.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương nền nếp trong hoạt động chuyên môn, chấp hành nghiêm giờ giấc ra vào lớp. GV lên lớp đúng giờ đảm bảo đủ thời gian qui định của từng cấp học. Tác phong nhanh nhẹn, không lề mề chậm chạp. Các buổi họp Hội đồng, họp tổ chuyên môn phải đến đúng giờ theo qui định, không đến muộn, không làm việc riêng trong quá trình họp. Khi rời khỏi văn phòng người cuối cùng phải kiểm tra và tắt quạt, tắt điện trong văn phòng.

- Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm: Các trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường; có biện pháp triệt để chống các biểu hiện tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm, nghiêm cấm việc ép buộc học sinh học thêm. Các trường xây dựng kế hoạch triển khai việc dạy thêm học thêm của nhà trường, có đầy đủ hồ sơ dạy thêm học thêm theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chú ý đến đội ngũ giáo viên và các điều kiện về cơ sở vật chất đến hoạt động dạy thêm học thêm không ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục khác của nhà trường; phân loại học sinh theo mức độ nhận thức để tổ chức các lớp học thêm cho phù hợp; thống nhất với phụ huynh học sinh về cách thức tổ chức và kinh phí để không xảy ra khiếu nại tố cáo.

- Chú trọng việc lập hồ sơ minh chứng trong các hoạt động quản lý, giáo dục để phục vụ cho việc đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng, đánh giá Giáo viên theo chuẩn Giáo viên.

- Quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý các hoạt động giáo dục, tài liệu nghiệp vụ, theo đúng các quy định của điều lệ trường trung học cơ sở của Bộ GD&ĐT, quy định hệ thống hồ sơ của giáo viên, của tổ chuyên môn, của nhà trường; hồ sơ dạy và học nghề của Sở GD&ĐT Thái Bình và quy định về các loại hồ sơ của Phòng GD&ĐT.

- Không sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp và trong cuộc họp.

- CBGV, NV của nhà trường thực hiện tốt an toàn giao thông, tất cả xe máy, xe đạp của CB, GV, phải để gọn gàng đúng nơi qui định, đảm bảo cho người trước, người sau.

- Ăn mặc của CB, GV, NV đúng tác phong sư phạm, cách xưng hô giữa GV với GV, giữa GV với HS thể hiện tính văn minh lịch sự.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, nộp về nhà trường theo đúng thời gian qui định.

3. Công tác Tổ chức cán bộ - Đào tạo bồi dưỡng

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hường XHCN và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện Hưng Hà; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, phương châm hành động của Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành;

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ;

Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng; chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp

* Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, viên chức.

Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo, các văn bản chỉ đạo, các chế độ chính sách liên quan đến viên chức và người lao động trong đơn vị, đảm bảo tất cả viên chức và người lao động được học tập, thảo luận và am hiểu một cách cơ bản các văn bản chỉ đạo, các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động.

Vận động nhà giáo, người lao động trong ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học 2018-2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tích hợp với các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà cốt yếu là tập trung thực hiện hai Bộ tiêu chí “Dạy tốt - Học tốt” và cụ thể hóa “Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” do UBND huyện ban hành. Thực hiện nghiêm chủ đề năm học “Đổi mới, kỷ cương, hiệu quả” trong mọi khâu, mọi việc. Phấn đấu không có cán bộ giáo viên, công nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kỉ cương chuyên môn và pháp luật.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ, dư luận xã hội trong Ngành, kịp thời phát hiện các sự việc phát sinh; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và xử lý các vấn đề gây bức xúc, nhạy cảm tại đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của đội ngũ; theo dõi chặt chẽ mạng thông tin điện tử và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng trường, tổ chuyên môn, ban chỉ đạo các phong trào, các cuộc vận động… của đơn vị theo quy định; xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch của trường, hoạt động của các tổ chức, bộ phận trong đơn vị;

Bố trí, sắp xếp sử dụng đội ngũ theo đúng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp bảo đảm công việc, nhiệm vụ được giao phù hợp với chức vụ, trình độ, chuyên môn đào tạo; cân đối bộ môn với công tác kiêm nhiệm khác; cân đối tỷ lệ giáo viên/lớp; hạn chế tình trạng dạy chéo ban; phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ;

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhất là việc chuẩn bị giáo viên cho dạy học liên môn, dạy học tích hợp. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Coi trọng phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua các kênh thông tin cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/ trường/cụm trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Phát huy vai trò của giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

Tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đã được quy định đối với đội ngũ nhà giáo; thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục về tình hình quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kiểm tra việc bố trí phân công chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng sử dụng đội ngũ và đánh giá hiệu quả sử dụng đội ngũ.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Triển khai thực hiện kịp thời việc bổ nhiệm vào hạng và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp, có kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp để đảm bảo việc thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định.

* Công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ

Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, số hiệu công chức, viên chức, phiếu đánh giá công chức, viên chức. Việc thực hiện lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ phải được đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị máy vi tính, các trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu giữ hồ sơ. Chọn cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm đảm nhận nội dung công tác này. Xây dựng kế hoạch công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ để thực hiện thường xuyên theo quy định.

Tiếp tục thực hiện quy định về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS để đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Cập nhật kịp thời dữ liệu về đội ngũ, thực hiện đầy đủ và đúng hạn chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Quản lý và sử dụng hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng đủ, thống nhất theo mẫu quy định. Cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ viên chức. Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào trong quản lý và giảng dạy. Khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Công tác phát triển Đảng

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi dưỡng những quần chúng ưu tú là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện, những giáo viên trong nguồn quy hoạch, tổ chức kết nạp đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc giới thiệu đề nghị cán bộ viên chức có thành tích có năng lực là nhân tố tích cực đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị trong công tác phát triển đảng viên, đảm bảo tỉ lệ đảng viên, phấn đấu trong năm học kết nạp được từ 4-5 đảng viên mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bộ phận văn phòng phải nắm vững Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và thực hiện đúng quy cách của trình bày văn bản hành chính như: Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 70% số GV trở lên đạt trình độ trên chuẩn.

- 100% CB, GV đ­ược tham gia tập huấn chuyên đề; 80% GV sử dụng thành thạo phư­ơng tiện hiện đại vào giảng dạy. Trong năm học tổ chức 18-20 chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy cấp trường có sử dụng bảng thông minh ở các bộ môn, 6-8 chuyên đề sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột".

- 100% CBGV ký cam kết và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua và các qui định của trường, của ngành đề ra.

- Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên đạt Lao động tiên tiến.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: tối đa theo chỉ tiêu cho phép (15% số LĐTT).

- Phấn đấu trong năm học tới phấn đấu có từ 3-4 quần chúng đ­­ược học các lớp cảm tình Đảng và đ­ược kết nạp vào đảng, cử chọn 1 đảng viên xuất sắc đi học lớp TCCT

* Giải pháp:

- Nhà trường kết hợp với CĐ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị qua các cuộc họp hội đồng về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng hội đồng sư phạm thành tập thể mẫu mực, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi GV thực hiện nghiêm túc cuộc vận động : “Mỗi thầy cô giáo là tấm g­ương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua và các qui định của trường, của ngành đề ra. Những CB, GV, NV không thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành, của trường và qui chế chuyên môn cuối năm sẽ bị cắt thi đua. Giao cho Chủ tịch CĐ theo dõi giám sát chặt chẽ việc thực hiện của CBGV.

- Tổ chức cho CBGV ký cam kết “không vi phạm pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình” và các loại cam kết khác trong tháng 9/2018.

- Tổ chức các hội thi, hội giảng để GV có điều kiện học tập, trao đổi, bàn bạc về chuyên môn. Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai cho các tổ chuyên môn đăng kí hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thi GVDG cấp trường vào hai tuần cuối tháng 9/2018 (THCS), tháng 10/2018 (TH). Tổ chức Hội giảng chào mừng 20/11 từ 25/10-15/11/2018.

Tham gia đầy đủ các hoạt động hội giảng, thi GVG từ cấp trường trở lên.

Giáo viên có nguyện vọng sử dụng giáo án in cần viết đơn đề nghị và cam kết đầy đủ các quy định. Hiệu trưởng ra quyết định cho phép các giáo viên được sử dụng giáo án in.

Công tác tổ chức thi giáo viên dạy giỏi: Khuyến khích GV (đặc biệt các GV trẻ) đăng ký phấn đấu trở thành GVG cấp trường, chuẩn bị cho kỳ thi GVG cấp huyện năm sau. Phấn đấu đạt 50 GV đạt GVG cấp trường trở lên.

* Biện pháp :

Tổ chức cho GV đăng ký GVDG ngay từ đầu năm học.

Phó hiệu trưởng phụ trách các cấp học xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Tăng cường dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm, đảm bảo dự giờ đúng theo qui định. GV biên chế 1 tiết/tuần, GV hợp đồng 2 tiết/tuần, HT dự ít nhất 1 tiết/GV/năm học, PHT và Tổ trưởng dự ít nhất 2 tiết/GV/năm học. Mỗi GV dự 70% số tiết theo đúng chuyên môn. Đối với những tiết dạy chuyên đề dạy vào buổi chiều, 100% GV trong tổ dự và rút kinh nghiệm (nghiêm cấm việc vắng không lý do). Bố trí, sắp xếp chuyên môn để các GV dự thi GVG các cấp cùng dự.

Tích cực mua và đọc sách tham khảo, mạng Internet để bổ sung kiến thức trong các bài giảng. Khai thác các tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên các website của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT và của các trường để học tập và trao đổi kinh nghiệm.

4. Công tác Tài chính, cơ sở vật chất

Tài sản, tài chính được quản lý chặt chẽ, công khai, đúng luật, thực hiện ba công khai trong các nhà trường để người học và xã hội giám sát, đó là: công khai chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện về CSVC và đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính. Tất cả phải tập trung cho việc phục vụ các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục và không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện

Thực hiện nghiêm túc văn các khoản thu theo quyết định 2814 của UBND tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật ngân sách.

Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra tài chính của nhà trường 2 lần/năm, công khai kết quả kiểm tra trong Hội nghị Sơ kết và Tổng kết năm học.

Quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, công khai đúng luật ngân sách nhà nước, thực hiện 3 công khai trong nhà trường để người học và xã hội giám sát, đó là: Công khai chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về CSVC và đội ngũ GV, công khai thu - chi tài chính. Thực hiện 4 kiểm tra: Kiểm tra việc sử dụng và phân bổ ngân sách; kiểm tra việc thu và sử dụng ngân sách; kiểm tra việc thu chi và sử dụng học phí; kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp. Những khoản thu thỏa thuận nhà trường đều bàn bạc công khai và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Tất cả các nguồn thu phải nộp về thủ quỹ có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật ngân sách.

Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn thu - chi và lập bảng biểu để mọi người thực hiện tốt. Những người được giao nhiệm vụ mua sắm phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ.

Tài sản trong nhà trường phải có hồ sơ sổ sách rõ ràng và được kiểm tra 2 lần/năm (đầu năm học và cuối năm học). Nếu mất mát, hỏng phải có biên bản ghi rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, có biên bản xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Chủ tịch Công đoàn phân công trực trường, lãnh đạo kiểm tra thường xuyên việc trực trường của CBGV (đặc biệt vào các dịp Tết và hè). Nếu mất mát tài sản, GV trực và bảo vệ trường phải có trách nhiệm đền bù.

Bàn giao cơ sở vật chất cho từng lớp quản lý từ đầu tháng 9/2018 sau khai giảng đến hết năm học. Nếu làm hỏng lớp đó phải có trách nhiệm bồi thường Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương bổ sung hoàn thiện các hạng mục công trình như làm sân, hệ thống cây xanh, CSVC phòng học bộ môn, phòng bảo vệ, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động sự ủng hộ đóng góp từ cha mẹ học sinh và các nguồn khác để xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình phụ trợ, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh, bảng đầy đủ cho các phòng học GV đáp ứng đủ yêu cầu dạy học.

5. Công tác Kiểm tra

5.1. Kiểm tra chuyên đề nhà trường

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về việc lựa chọn các chuyên đề kiểm tra trong số các chuyên đề:

Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính.

Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

Kiểm tra công tác quản lý hành chính:

Năm học 2018-2019 nhà trường lựa chọn các chuyên đề Kiểm tra công tác quản lý hành chính

+ Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;

+ Kiểm tra việc quản lý con dấu;

+ Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ; sổ gọi tên và ghi điểm; học bạ học sinh; sổ ghi đầu bài; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; sổ quản lý tài sản; sổ quản lý tài chính; sổ theo dõi công văn đi, công văn đến; hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ thi tốt nghiệp; sổ khen thưởng kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác).

Kiểm tra công tác quản lý tài chính:

Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính; kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân sách.

Kiểm tra công tác quản lý tài sản:

+ Kiểm tra việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Thẩm định tính hợp lý khoa học, đảm bảo vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn; thẩm định giá trị sử dụng của cơ sở vật chất trường, lớp; nắm bắt kịp thời tình trạng mất mát, hư hỏng của các loại tài sản.

+ Kiểm tra thư viện, thiết bị thí nghiệm: Cơ sở vật chất; việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh; số lượng và chất lượng; việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo, thiết bị dạy học; thực hiện giờ giấc, thái độ làm việc…

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã.

Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành.

5.2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

Trong năm học 2018-2019, nhà trường kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của ít nhất 50% số giáo viên ở mỗi cấp và kiểm tra chuyên đề ít nhất 50% giáo viên.

5.2.1. Kiểm tra toàn diện giáo viên

a. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:

Nhận thức tư tưởng chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, việc đảm bảo về số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động;

Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

b. Công tác chuyên môn:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên:

+ Thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, thời khóa biểu, vào điểm, xếp loại;

+ Hồ sơ chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, giáo án, các loại hồ sơ khác liên quan;

+ Kiểm tra chuyên môn: Giảng dạy; sử dụng thiết bị dạy học; đổi mới phương pháp dạy học;

+ Kết quả giảng dạy.

Các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.

Kiểm tra các loại hồ sơ có liên quan.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra chuyên môn, đảm bảo 60% trở lên số GV được kiểm tra toàn diện (dự giờ 2 tiết + kiểm tra hồ sơ). Kiểm tra hồ sơ GV 1 tháng/ lần. Các tiết dự giờ kiểm tra toàn diện phải có lãnh đạo nhà trường hoặc tổ trưởng, tổ phó và 1-2 GV có trình độ, có năng lực chuyên môn dự. Ngoài ra các GV cùng nhóm, cùng bộ môn đi dự để học tập.

- Giao cho 2 tổ trưởng duyệt giáo án của GV vào thứ 6 hàng tuần. Lịch kiểm tra toàn bộ hồ sơ, giáo án của GV 1 tháng/lần có xếp loại do HT, PHT, 2 tổ trưởng, Thanh tra nhân dân kết hợp kiểm tra. Việc nộp giáo án phải đúng thời gian, nếu nộp chậm hoặc không nộp sẽ bị xếp loại yếu hồ sơ trong tháng đó.

Qui định soạn giáo án in: GV được phép soạn giáo án bằng máy vi tính ngoài việc có đơn và thành tích giáo viên giỏi phải có các điều kiện sau:

+ Có trình độ Tin học văn phòng đảm bảo thực hiện thành thạo kỹ thuật soạn bài trên máy vi tính (thể hiện bằng văn bằng chứng chỉ chuyên môn và năng lực thực hành thực tế).

+ Bài soạn trên máy là sản phẩm của chính GV, không sao chép giáo án của

5.2.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết định lựa chọn trọng tâm, trọng điểm các chuyên đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên để công tác kiểm tra đạt hiệu quả. Có thể lựa chọn các chuyên đề sau:

Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm;

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học;

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án;

Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, việc bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ;

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm;

Kiểm tra việc thực hiện thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học;

Kiểm tra việc đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, ...

5.3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận

5.3.1. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình, nội dung kế hoạch năm học theo hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, theo đặc thù của tổ nhóm chuyên môn; việc sinh hoạt chuyên môn, việc thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng...

Kiểm tra công tác dạy bù, dạy thay, công tác quản lý chuyên môn, việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

5.3.2. Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ sổ sách liên quan (công tác bảo quản, theo dõi việc sử dụng tài liệu, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học; an toàn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm....).

5.3.3. Kiểm tra hoạt động của các bộ phận văn thư, hành chính

Việc thực hiện các quy định về công tác văn thư hành chính: Quản lý văn bản đi, đến, việc lưu trữ và cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản, hệ thống hồ sơ sổ sách của nhà trường.

5.3.4. Kiểm tra tài chính

Các khoản thu, mức thu, đối tượng thu;

Các khoản chi, mức chi;

Việc thực hiện chế độ chính sách, hợp đồng ... quy chế chi tiêu nội bộ;

Thực hiện hệ thống chứng từ kế toán theo quy định.

5.4. Kiểm tra hoạt động học tập rèn luyện của học sinh

Giáo dục đạo đức học sinh;

Đánh giá xếp loại học sinh;

Việc chấp hành nội quy trường lớp, ATGT, phòng chống tệ nạn.

5.5. Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng:

* Xây dựng kế hoạch giáo dục

Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý giáo dục các cấp;

Quản lý hồ sơ nhân sự và bố trí, sử dụng cán bộ, nhà giáo, nhân viên; Công tác bồi dưỡng đội ngũ;

Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường; thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người học;

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai, các quy định về thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

* Quản lý hành chính, tài chính, tài sản;

* Công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục;

* Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;

Phối hợp công tác giữa lãnh đạo nhà trường với chính quyền địa phương, các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh;

* Quản lý dạy thêm, học thêm.

6. Công tác Khảo thí, Kiểm định chất lượng giáo dục

6.1. Công tác khảo thí

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trong chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đối với công tác kiểm tra chất lượng cuối kỳ, cuối năm học. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ; chú trọng nâng cao chất lượng của đề thi, đề kiểm tra (đề thi, kiểm tra phải được biên soạn dựa trên ma trận đề); tăng cường câu hỏi, bài tập kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao

- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019; khắc phục những thiếu sót, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong các khâu tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Chủ động xây dựng và thực hiện phương án tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS phù hợp với điều kiện và năng lực tổ chức của đơn vị trường học.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các giáo viên. Có kế hoạch tổ chức việc ôn tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh, cần chú ý đối tượng học sinh có học lực yếu, đối tượng chưa tốt nghiệp ở các kỳ xét công nhận tốt nghiệp trước. Rà soát, kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý và cấp, phát văn bằng tốt nghiệp ở trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức thi nghề, thi tuyển sinh theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

6.2. Công tác kiểm định chất lượng:

* Mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, CNV của nhà trường thúc đẩy được mục đích công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn. Thực hiện tự đánh giá đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường; Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi; kết thúc năm học 2018-2019 hoàn thành tự đánh giá. Báo cáo công khai với các cơ quan quản lí nhà nước và toàn xã hội về thực trạng giáo dục của nhà trường, từ đó làm căn cứ để các cơ quan chức năng đánh giá và công nhận mức độ đạt được của đơn vị. Phấn đấu trường đạt mức độ 3 về KĐCLNGD.

Qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường thấy rõ được những điểm mạnh, điểm yếu từ đó từng bước đưa ra một chương trình hành động, kế hoạch cải tiến công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua một quy trình khoa học, chặt chẽ nhằm đo lường chính xác kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng thái độ hay năng lực.

* Giải pháp:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KĐCLGD.

- Đẩy mạnh công tác KĐCLGD triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới, đảm bảo tiến hành tự đánh giá. Đánh giá ngoài đối với trường trung học theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 22/2016 của BGD&ĐT về đánh giá học sinh Tiểu học (Đã sửa đổi).

- Tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác KĐCLGD do Sở GD&ĐT tổ chức. Tổ chức tập huấn đánh giá ngoài cho cán bộ, giáo viên cốt cán từ tổ trưởng trở lên.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học, các hệ điều kiện hỗ trợ cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

- Quản lí tốt việc dạy và học, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá không ngừng nâng cao chất lượng của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các kì kiểm tra trong năm học 2018-2019, công khai kế hoạch tới toàn thể CB, GV, CNV nhà trường. Bổ sung các hệ điều kiện tổ chức các kì kiểm tra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả đúng quy chế.

- Tổ chức rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại của các kì kiểm tra năm học 2017-2018. Tổ chức khen thưởng giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tuyên dương những học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các kì giao lưu.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác KĐCLGD đảm bảo chất lượng và tránh bệnh thành tích; triển khai tự đánh giá hằng năm, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các hội thảo về KĐCLGD để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, KĐCLGD đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục.

7. Công tác Thi đua khen thưởng - Văn phòng

7.1. Mục tiêu.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chỉ đạo cho CBGV,NV thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

- Động viên CBGV, NV, HS chủ động, sáng tạo quyết tâm thi đua “Dạy tốt- học tốt” nhằm đổi mới căn bản chất lượng giáo dục.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong nhà trường nhằm vận động quần chúng trong đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi sâu rộng, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục; mỗi công chức viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích yêu cầu của phong trào thi đua, nỗ lực và quyết tâm cao hơn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đạt các danh hiệu:

* Tập thể :

- Tập thể lao động tiên tiến. Đơn vị văn hoá cấp huyện. Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

- Công đoàn đạt : Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Đoàn thanh niên đạt : Chi đoàn xuất sắc.

  • Đội TNTP được xếp loại Tiên tiến cấp huyện.

* Cá nhân :

- Có 02 CSTĐ cấp tỉnh, 8 CSTĐ cấp cơ sở.

- Bằng khen của UBND tỉnh: 01

- 80% GVG, GVCNG cấp trường; 20 GV dạy giỏi từ cấp huyện trở lên.

- Giấy khen của GĐSGD: 2 đồng chí.

- 100% CB-GV-NV đạt danh hiệu LĐTT.

7.2. Giải pháp.

Thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2018-2019, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua của nhà trường để công bố tới toàn thể đội ngũ cùng phấn đấu thực hiện.

Bám sát khẩu hiệu thi đua của ngành năm học 2018-2019: “Đổi mới, kỷ cương, hiệu quả”. Xây dựng phong trào thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua, phát động thi đua, thực hiện giao ước thi đua tại đơn vị gắn với nhiệm vụ, công tác được giao theo kế hoạch năm học. Sau từng đợt thi đua, đợt vận động, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn những tập thể và cá nhân trong đơn vị đã lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng cho CBQL, GV, NV.

Phối hợp với Công đoàn phát động động thi đua, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt các kế hoạch nhiệm vụ năm học mà nhà trường đã xây dựng, gắn với vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân để phấn đấu thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi kiểm tra, giám sát phong trào thi đua nhằm phát hiện các điển hình tiên tiến trên các mặt hoạt động, đề xuất các hình thức động viên, khuyến khích, nhân rộng điển hình trong đơn vị nhằm thúc đẩy phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời và có tác dụng động viên, nêu gương. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

Các danh hiệu thi đua phải được đăng kí ngay từ đầu năm học tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học; Việc bình xét thi đua sẽ căn cứ trên hiệu quả công việc mà cá nhân thực hiện, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cá nhân. Việc bình xét sẽ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng người đúng việc tạo động lực cho CBGV yên tâm phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà trường phối hợp với BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường và liên đội thiếu niên TPHCM nhà trường thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.

Việc tham gia phong trào thi đua được thực hiện trên nguyên tắc :

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không đ­ược xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Triển khai đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, cụ thể:

Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt… tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc theo nhóm, tự chinh phục kiến thức thay cho việc nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các tiết học ngoài nhà trường nhằm gắn liền lý thuyết với thực tiễn; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng trong thực tế cuộc sống hằng ngày.

Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học.

Tăng cường các giải pháp để đảm bảo duy trì sĩ số hoc sinh, tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp, học sinh có học lực khá, giỏi; nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng trong mọi mặt hoạt động, không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ tốt tài sản công, tiết kiệm điện, nước, sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị, tận dụng tối đa thời gian lao động. Thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản, tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thi đua cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới tác phong công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, thạo việc và dân chủ, kỷ cương, nền nếp.

Thi đua giữ gìn trật tự, an toàn, văn minh công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phòng làm việc, lớp học ngăn nắp, gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung xây dựng tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong trong nhà trường.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của thủ trưởng đơn vị và công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Kịp thời tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh công tác phát hiện các điển hình tiên tiến qua đó bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, góp phần nêu gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn huyện, tỉnh tích cực tuyên truyền, động viên phong trào thi đua, nêu gương, phổ biến các gương điển hình tiên tiến.

Tổ chức khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng các nội dung: khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (khen thưởng thành tích năm học), khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong năm (như: khen thưởng học sinh đạt giải cao trong các kì thi cấp Tỉnh và Quốc gia; khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải,…

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng.

Danh sách Hội Đồng thi đua khen thưởng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Chu Sỹ Nhất

Hiệu trưởng

CT Hội Đồng

2

Ông Nguyễn Cao Chất

P.Hiệu trưởng

PCT Hội Đồng

3

Bà Nguyễn Thị Xuân

P.Hiệu trưởng

PCT Hội Đồng

4

Ông Lưu Hải Mừng

CTCĐ

PCT Hội Đồng

5

Bà Nguyễn Thị Minh Thảnh

Tổ trưởng KHTN

Uỷ viên

6

Bà Phạm Hồng Lê

Tổ trưởng KHXH

Uỷ viên

8

Bà Hoàng Thị Ánh

Tổ trưởng tổ khối 1 + Chuyên

Uỷ viên

9

Bà Phạm Thị Ngát

Tổ trưởng tổ khối 2 + 3

Uỷ viên

10

Ông Phạm Bình Nam

Tổ trưởng tổ khối 4 + 5

Uỷ viên

11

Ông Nguyễn Như Thoại

Bí Thư Đoàn

Uỷ viên

12

Ông Chu Sỹ Nhì

Tổng phụ trách

Uỷ viên

Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi công tác thi đua của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.

8. Công tác Công nghệ Thông tin

8.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng sử dụng CNTT trong CBCC:

*Mục tiêu

- Tuyên truyền phổ biến luật CNTT, Nghị định 64/NĐ-CP của chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước, các văn bản của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm xác định nhiệm vụ, trách nhiệm về CNTT đối với mỗi CBQL, Giáo viên và nhân viên.

- Quán triệt Nghị quyết 29/NQ-TW và Nghị quyết 44/NQ-CP; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong giảng dạy và học tập; Phát huy vai trò của CNTT và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; Từng bước hiện đại hoá CSVC kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng CNTT.

- Tích cực ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học; khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm, trang thiết bị được trang cấp, sử dụng phần mềm mã nguồn mở, phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học.

- Duy trì và nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường về vị trí, sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập.

- Tăng cường nguồn nhân lực, vật lực cho CNTT, thường xuyên, tích cực đầu tư hạ tầng cơ sở về CNTT.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập, đưa CNTT trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

* Giải pháp

- Phân công cho đồng chí PHT từng cấp học trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường thuộc cấp mình quản lí.

- Giao cho đồng chí văn phòng và các giáo viên dạy môn Tin học trực tiếp phụ trách ứng dụng CNTT.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong giảng dạy và học tập.

- Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về tinh thần và nội dung các văn bản đã ban hành.

- Động viên CBGV tiếp tục tham gia học tập các lớp tìm hiểu về CNTT để nâng cao trình độ và hiểu biết về CNTT góp phần tích cực vào công tác quản lí và giảng dạy.

- Khuyến khích các giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, đảm bảo các yêu cầu và quy định của ngành giáo dục. Các giáo viên đủ điều kiện soạn bài trên máy phải có đơn nộp về nhà trường vào 15/8/2018.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của PGD về việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.

- Duy tr× báo cáo định kỳ, quản lý nền nếp, sĩ số học sinh, chất lượng 2 mặt giáo dục qua mạng thông tin điện tử của ngành.

- Thực hiện xây dựng phong trào ứng dụng CNTT sáng tạo làm đồ dùng dạy học để giảng dạy các môn học.

- 100% học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 được học Tin học.

8.2. Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm trong quản lý và điều hành giáo dục

- Tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể hướng dẫn tại Thông tư số 53/2012-TT-BGDĐT, thực hiện chương trình xây dựng, khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử trong toàn ngành.

- Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT; UBND tỉnh cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc, toàn tỉnh:

+ Phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ (tức Hệ thống thông tin phổ cập và chống mù chữ) tại: http://pcgd.moet.gov.vnhttp://pcgd.moet.edu.vn.

+ Phần mềm thống kê giáo dục quốc gia: http://thongke.smas.edu.vn

+ Phần mềm trường học kết nối: http://truongtructuyen.edu.vn/

+ Phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tại: http://qlgd.thaibinh.gov.vn.

Triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học:

- Sử dụng tốt các phần mềm: Phổ cập giáo dục, phần mềm thời khoá biểu, phần mềm quản lý học sinh, phần mềm tài chính, phần mềm bản đồ tư duy được tập huấn.

- 100% Giáo viên biết sử dụng máy vi tính và sử dụng thành thạo máy chiếu đa năng vào giảng dạy.

- Tổ chức thi các giờ dạy giỏi bằng giáo án điện tử và sử dụng bảng thông minh.

Biện pháp

- Phân công các đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động ứng dụng CNTT.

- Xây dựng nhóm nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm phụ trách ứng dụng CNTT có trình độ bao gồm

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CM

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Tin

ĐH Tin

 

2

Vũ Thị Ngà

ĐH Lí

 

3

Nguyễn Thị Thắm

CĐ Tin

 

4

Hoàng Thị Hồng

CĐ Văn thư

 

5

Vũ Thị Hiếu

CĐ Văn thư

 

6

Đỗ Xuân Tới

ĐH Tài chính

 

9. Công tác Sách - Thiết bị - Thư viện trường học

9.1. Công tác thư viện, SGK:

9.1.1. Mục tiêu:

- Phấn đấu 100% học sinh có đủ SGK, sách bài tập, sách buổi hai cho tất cả các môn, giao cho cô Hiếu giữ thư viện phải sắp xếp các thư mục theo đúng quy định, thường xuyên quét dọn, kiểm tra đề phòng mối mọt, có kế hoạch phòng chống mưa bão, kết hợp với GVCN, GVBM kiểm tra SGK, sách bài tập của học sinh 2 lần/năm (đầu năm học và đầu kì II) có biên bản gửi về HT và xếp loại thi đua cho các lớp.

- Duy trì, củng cố và phát triển danh hiệu Thư viện đạt chuẩn trong năm học 2018-2019.

- Tăng cường phục vụ công tác bạn đọc có hiệu quả và đi vào chiều sâu, đặc biệt là ở thư viện lớp học, thư viện xanh, thư viện mở- thân thiện - hiện đại cấp Tiểu học

- Mỗi GV có ít nhất 01 đồ dùng tự làm để phục vụ cho công tác dạy học đồng thời dự thi vào tháng 01/2019.

- 100% số lớp cấp Tiểu học có tủ sách thư viện .

9.1.2. Giải pháp:

- Tổng kiểm tra SGK và đồ dùng học tập của HS toàn trường trong 2 đợt tuần 1 của HKI và tuần 19 của HKII.

- Duy trì và làm tốt phong trào giữ gìn sách vở và tặng sách giáo khoa mới hoặc cũ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Rèn và tạo thói quen trong văn hóa đọc cho HS; GVCN cần có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các em đọc sách và giới thiệu sách với bạn bè ; tối thiểu mỗi tuần có 01 tiết ( có thể lồng ghép với tiết SHTT).

- Tủ sách thư viện của các lớp phải phong phú về thể loại, đảm bảo tính thẩm mĩ, có tối thiểu 30 đầu sách. (BQ 01 đầu sách/HS).

- CBTV phải tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; năng động trong việc giới thiệu sách đến GV và HS.

- GVCN phối hợp chặt chẽ CMHS để hướng dẫn các em biết mang và sử dụng sách vở theo đúng TKB.

- Nghiêm cấm GV trong việc tự ý đưa các nội dung giáo dục không phù hợp và các loại sách vở ngoài quy định vào lớp học.

- Cán bộ thư viện phải thường xuyên có mặt tại trường, nắm bắt được các loại SGK, sách tham khảo trong thư viện để khi GV cần mượn công việc diễn ra thuận lợi hơn. Nắm bắt kịp thời các loại sách hoặc tài liệu còn thiếu, tham mưu với nhà trường để mua bổ sung.

- Nhà trường duy trì tủ sách dùng chung, tiếp tục bổ sung thêm sách tham khảo, tạp chí. Cuối năm học tất cả GV phải trả về thư viện tất cả SGK, SGV và sách tham khảo đã mượn trong năm học.

9.2. Công tác thiết bị dạy học

Đầu năm học nhà trường cùng CBTV và tổ thư viện tổ chức kiểm tra toàn bộ thiết bị hiện có; xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung đảm bảo kịp thời đúng nguyên tắc tài chính.

Toàn bộ CSVC phòng Tin học, thiết bị giao cho giáo viên giảng dạy trực tiếp quản lý: Cấp Tiểu học cô Thắm, cấp THCS cô Tin. Trong quá trình quản lí sử dụng giáo viên giảng dạy cần cho HS lau chùi, bảo quản. Thư viện do cô Hiến quản lí. Kho đựng dụng cụ các môn Thể dục do các thầy dạy bộ môn và bảo vệ nhà trường quản lí. Yêu cầu phải quản lý thật chặt chẽ, bảo quản và sử dụng hiệu quả.

GV đăng ký mượn đồ dùng vào sáng thứ 2 hàng tuần và trả lại vào cuối tuần các đồ dùng, thiết bị không sử dụng nữa. Khi mượn trả đồ dùng phải ký vào sổ. Phát huy hiệu quả tác dụng của phòng học bộ môn, tất cả các tiết học của các bộ môn có thực hành thí nghiệm phải được học tại phòng học bộ môn.

Hiệu trưởng kiểm tra sổ mượn, trả đồ dùng 1 lần/tháng (vào ngày duyệt hồ sơ giáo án). GV phụ trách trực tiếp yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc và nộp sổ về phòng Hiệu trưởng để kiểm tra. Nếu có đồ dùng mà GV không sử dụng trong 1 học kỳ hoặc cả năm thì học kỳ hoặc cả năm đó GV không xếp loại xuất sắc vì vi phạm qui chế chuyên môn. Cuối mỗi năm học Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra xác suất 1 số đồ dùng, nếu đồ dùng không có trong tủ thì người giữ thiết bị phải có căn cứ để giải thích và phải bồi thường.

Tích cực đưa các thiết bị dạy học hiện đại vào dạy học, tránh lạm dụng và chú ý đến khả năng sử dụng để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Tích cực làm thêm đồ dùng dạy học; khuyến khích việc sữa chữa, cải tiến đồ dùng dạy học cũ, sẵn có thành đồ dùng dạy học mới hiệu quả, phù hợp.

Sau mỗi học kì, cán bộ phụ trách theo dõi và thống kê số GV mượn đồ dùng và xếp thi đua trong việc sử dụng thiết bị của GV và báo về HT.

Nhà trường khuyến khích các GV tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung vào phòng thiết bị và dự thi tự làm và sử dụng đồ dùng cấp cụm, huyện nhưng những thiết bị này phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng cao và dùng cho các năm sau.

10. Công tác Đoàn đội, Giáo dục Thể chất, Y tế, an toàn, an ninh trường học

10.1. Công tác Đoàn đội

* Mục tiêu: 100% nhi đồng và đội viên được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. 95% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.

Các chi đội, lớp nhi đồng tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tham gia có hiệu quả Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi"; Phong trào“Cánh én đưa tin".

Tổng phụ trách tham gia tập huấn đầy đủ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.

Duy trì múa hát chèo, bài thể dục trên nền nhạc và các bài hát múa theo quy định trong hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh cấp Tiểu học

Duy trì có hiệu quả các hoạt đông: Hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nền nếp ra vào lớp.

Cùng CBTV tổ chức ngày sách VN kết hợp với tổ chức sân chơi cho học sinh trong tháng 4/2019.

* Biện pháp:

Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các chi đội đội, "Bạn giúp bạn", “Đôi bạn cùng tiến",...

Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; Tiếp tục tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ “Đội tuyên truyền măng non”...; tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như: kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại...

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong các bản tin măng non nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong Liên đội.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định.

Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội. Tổ chức kết nạp đội viên mới và trưởng thành Đội vào 26/3. Tổ chức cho học sinh lớp 9 học tìm hiểu về Đoàn và kết nạp Đoàn dịp 23/3.

- Phối hợp với Công an xã trong việc giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc luật GTĐB, an toàn cháy nổ, học sinh Tiểu học không được đi xe đạp đến trường, học sinh THCS không đi xe đạp điện, xe máy điện đến trường.

Công tác Đoàn: BCH chi đoàn phải xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể. Mục đích sao cho chi đoàn TN nhà trường trong năm học này phải thể hiện được sức trẻ và mạnh cả về sức khoẻ, trình độ và tâm huyết với nghề. Các đ/c đoàn viên TN phải đi đầu về việc nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, tham gia tích cực vào phong trào GVDG các cấp, các chuyên đề do nhà trường và cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức như phong trào TDTT-VHVN. Phối kết hợp với đ/c TPT tổ chức các hoạt động cho Đội thiếu niên. Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu sang tổ chức Đảng.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá đoàn viên TN để cùng với nhà trường tham gia đánh giá, bình xét thi đua cuối năm học.

Tổ chức tốt các buổi tuyên truyền, ngoại khóa, nội khóa bằng nhiều hình thức về lòng yêu nước, yêu biển, hải đảo của quê hương, giáo dục truyền thống cách mạng của vùng quê văn hiến Hưng Hà huyền thoại. Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt nam anh hùng, tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và con người Việt Nam.

10.2. Công tác Giáo dục Thể chất

* Mục tiêu:

Tiếp tục triển khai các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa cho HS.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao; Yêu cầu bắt buộc 100% học sinh phải đi giày thể thao trong khi tập luyện.

Đảm bảo dạy đúng, dạy đủ 2 tiết/ tuần môn thể dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện cử giáo viên TDTT đi học trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Đảm bảo tối thiểu một tuần có 2 tiết học ngoại khoá có hướng dẫn của giáo viên TDTT để học sinh được tập luyện, thực hành những kiến thức đã được học trong giờ nội khoá và luyện tập các môn học tự chọn. Chú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh của địa phương như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn....

Tham gia tốt HKPĐ các cấp kết hợp với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn.

Tổ chức luyện tập và đánh giá thể lực theo lứa tuổi cho học sinh hàng năm theo quyết định số 53/BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. Tổ chức kiểm tra hai đợt (cuối học kì I và cuối học kì II).

Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, triển khai các mô hình thí điểm về dạy bơi cho học sinh.

Đảm bảo dạy đúng, dạy đủ, có chất lượng giờ thể dục theo chương trình của Bộ. Phấn đấu có đủ đội tuyển TDTT, thi đấu đạt kết quả tốt, có HSG TDTT, đội tuyển bóng đá nhi đồng đạt giải Huyện, phấn đấu đạt giải đồng đội, cá nhân ở các môn thi, trường tiên tiến xuất sắc về phong trào TDTT, GDTC; sử dụng hệ thống sân chơi, sân tập... có hiệu quả.

- Đảm bảo 100% HS tập thể dục trước giờ, giữa giờ đúng động tác, đều, đẹp.

- Đảm bảo 100% HS tham gia các hoạt động thể thao như cầu lông, đá cầu, nhảy dây, cờ vua, ... trong các giờ ra chơi.

- Công tác giảng dạy thể dục nội khoá: Tốt

- Công tác giảng dạy thể dục ngoại khoá: Tốt

- Thành lập đủ các đội tuyển:

+ Với học sinh: Bơi, Bóng bàn, Việt dã, Bóng đá, Cầu lông, Aerobic

+Với giáo viên phụ trách GDTC: Cầu lông, Bóng bàn.

* Chỉ tiêu:

- Chất lượng giáo dục thể chất chính khóa:

+ Dạy đúng phân phối chương trình: 2 tiết/tuần/lớp.

+ 100% HS có đầy đủ dụng cụ học tập trong giờ TD; HS, GV phải mặc quần áo TT, đi dày TT theo đúng quy định giờ TD.

+ Nâng cao thành tích và chất lượng công tác giáo dục thể chất, phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến về TDTT.

+ 100% học sinh đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể.

- Công tác bồi dưỡng các đội tuyển:

+ Có đủ các đội tuyển tham gia thi tại HKPĐ cấp cụm. Phấn đấu đạt 20 em HSG TDTT trở lên, 1-2 đội tuyển đạt giải đồng đội.

- Hoàn thành kiểm tra đúng thời gian tiêu chuẩn RLTT, đồng thời tổ chức một cách nghiêm túc, phấn đấu 100% HS đạt tiêu chuẩn RLTT. Trong đó 60% đạt loại tốt, 40% đạt loại khá.

Thực hiện giảng dạy đúng phân phối chương trình, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh theo tinh thần công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2011. Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS bằng 02 loại; loại đạt, loại chưa đạt (viết tắt: loại đạt Đ, loại chưa đạt CĐ) đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực học sinh. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả bộ tiêu chí thi đua công tác GDTC tại mỗi cơ sở giáo dục.

* Giải pháp :

- Nhà trường thành lập 1 Hội đồng GDTC của nhà trường, phân công thầy Thoại; cô Hiền căn cứ kế hoạch chung của trường xây dựng kế hoạch cụ thể. Hiệu trưởng trực tiếp duyệt kế hoạch giáo dục thể chất, phân công cụ thể công việc cho từng thành viên. Xếp thời khóa biểu khoa học, không xếp giờ thể dục xếp tiết 5 buổi sáng.

Các đội tuyển TDTT có HSG đuợc tính như HSG môn văn hoá. Trong quá trình bồi giỏi có thể kết hợp liên quân với trường bạn (các trường trong cụm), hoặc mời giao hữu trước khi thi đấu, phân chia luyện tập theo phần.... tuỳ tình hình thực tế nhà trường đầu tư kinh phí để đảm bảo có kết quả cao nhất. Căn cứ vào thực tế từng đội tuyển, GV dạy đội tuyển xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ...

- Các thầy được phân công bồi dưỡng đội tuyển có kế hoạch tổ chức tập luyện, mua sắm bổ sung dụng cụ phục vụ tập luyện ngay trong tháng 8, 9; tháng 10 tham gia Hội khỏe phù đổng cấp cụm. Thời gian tập luyện chủ yếu vào các buổi chiều trong tuần, đặc biệt là thời gian từ 16h30 – 17h giao trách nhiệm quản lí HS cho các giáo viên dạy đội tuyển, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra công tác tập luyện của mỗi đội tuyển. GV có thể lựa chọn ưu tiên các môn có thế mạnh để bồi.

- Các tiết thể dục nội khóa yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc và có chất lượng, tiết dạy phải đảm bảo đúng kế hoạch dạy học đã lập, quản lí chặt chẽ học sinh tránh việc cho HS ngồi chơi, nói chuyện ảnh hưởng đến việc học của các lớp khác hoặc nô nghịch xảy ra tai nạn. GV dạy thể dục mặc trang phục theo đúng quy định, GV và 100% học sinh đều phải đi giày bata hoặc thể thao.

Nhà trường tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng, xây dựng khu sân chơi, bãi tập cho học sinh.

10.3. Công tác Y tế trường học

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-Tg ngày 12/7/2006 về việc tăng cường công tác Y tế trong các trường học và các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS; Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT và thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về công tác Y tế trường học. Kiện toàn ban chỉ đạo Y tế trường học, có kế hoạch hoạt động cụ thể. Bố trí cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học, tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học.

Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng tránh các dịch, bệnh, tật học đường, phòng chống HIV, ma tuý, chống tác hại của thuốc lá... phối hợp với các cơ quan tổ chức, triển khai công tác bảo hiểm học sinh.

Phối hợp với trung tâm y tế tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh; Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

Xây dựng CSVC phục vụ công tác YTTH (phòng y tế, công trình nước sạch, nhà vệ sinh...) theo đúng quy định. Đảm bảo danh mục trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Lập kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí, huy động kinh phí và chấp hành dự toán, quyết kinh phí thực hiện công tác y tế trường học theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC.

Nhiệm vụ cụ thể

Tiến hành triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức tốt tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm học 2018-2019, ngày Quốc tế phòng chống AIDS (01/12/2018).

Tiếp tục triển khai nghiêm túc và có hiệu quả 5 biện pháp để phòng chống tai nạn thương. Thực hiện tốt "Tháng an toàn giao thông", phòng chống bệnh phong, phòng chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện: "Trường học không thuốc lá" và tổ chức hưởng ứng tốt phong trào: "Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá" (Từ 25/5/2018 đến 31/5/2018).

Tổ chức tốt tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch môi trường. Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và học sinh toàn trường phong trào: Diệt muỗi, diệt loăng quăng và bọ gậy bằng cách phát quang các bụi rậm xung quanh khuôn viên trường lớp, khơi thông cống rãnh thoát nước và thả cá cờ vào chum vại, bể chứa nước, …. để phòng tránh các bệnh, dịch lây lan trong nhà trường và cộng đồng dân cư.

Đảm bảo có đủ nước uống, nước sinh hoạt và công trình vệ sinh hợp vệ sinh, gìn giữ môi trường trường học "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp". Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong nhà trường theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức giáo dục truyền thông tới cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường chương trình 5 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch đường, sạch làng và sạch đồng). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống một số bệnh, dịch như: cúm AH1N1, cúm AH5N1, sốt rét, sốt xuất huyết, SARS, virus Zika, dịch cúm gia cầm, mắt hột, các bệnh về răng miệng, bệnh giun sán, bệnh phong … và một số bệnh dịch khác tại địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bướu cổ và sử dụng muối iốt. Tổ chức hưởng ứng tích cực ngày thế giới phòng chống lao (24/3/2018).

Phối hợp với trung tâm y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh năm học 2018-2019, sơ cấp cứu kịp thời những trường hợp ốm đau, tai nạn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Mỗi học sinh đều phải có sổ sức khoẻ và được theo dõi sức khoẻ thường xuyên, được cập nhật tình hình sức khỏe vào sổ và có thông báo cho phụ huynh kịp thời.

Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Y tế trường học và cán bộ làm công tác y tế trường học. Động viên khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, vận động các tổ chức đoàn thể góp phần xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

Phòng chăm sóc sức khỏe cho học sinh đủ rộng, đảm bảo đủ số thuốc, sổ cấp phát thuốc và trang bị y tế cần thiết để thực hiện công tác y tế trường học. Nhà trường chưa có cán bộ y tế chuyên trách, việc phụ trách công tác y tế giao cô Hiền kiêm nhiệm.

10.4. Công tác an toàn, an ninh trường học

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành GD&DT về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT...nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tổ chức kí cam kết xây dựng "Trường học an toàn về ANTT" giữa các lớp học, các chi đội, gắn với từng học sinh, kí cam kết về ATGT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường.

Thành lập Ban chỉ đạo Công tác an toàn, an ninh trường học, Tổ chức thực hiện các biện pháp có hiệu quả Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan chức năng; Các quy định về ATGT; Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Ban chỉ đạo công tác an toàn, an ninh trường học năm học 2018-2019 gồm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Chu Sỹ Nhất

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Cao Chất

Phó HT

Phó ban

 

3

Nguyễn Thị Xuân

Phó HT

Phó ban

 

4

Lưu Hải Mừng

CTCĐ

Ủy viên

 

5

Nguyễn Như Thoại

BTCĐ

Ủy viên

 

6

Chu Sỹ Nhì

TPT Đội

Ủy viên

 

7

Phạm Thuý Nết

GVCN 9A

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Hà

GVCN 9B

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị Hoan

GVCN 8A

Ủy viên

 

10

Đồng Thị Hiền

GVCN 8B

Ủy viên

 

11

Đỗ Thị Chi

GVCN 7A

Ủy viên

 

12

Phạm Thị Cự

GVCN 7B

Ủy viên

 

13

Bùi Hồng Nhung

GVCN 6A

Ủy viên

 

14

Vũ Thị Thuý

GVCN 6B

Ủy viên

 

15

Nguyễn Thu Trang

GVCN 6C

Ủy viên

 

16

Nguyễn Như Lam

GVCN 5A

Ủy viên

 

17

Trần Thị Lệ

GVCN 5B

Ủy viên

 

18

Nguyễn Văn Diệp

GVCN 5C

Ủy viên

 

19

Phạm Bình Nam

GVCN 4A

Ủy viên

 

20

Đỗ Văn Hạnh

GVCN 4B

Ủy viên

 

21

Nguyễn Văn Công

GVCN 4C

Ủy viên

 

22

Nguyễn Thị Hương

GVCN 3A

Ủy viên

 

23

Chu Phương

GVCN 3B

Ủy viên

 

24

Nguyễn Thị Doan

GVCN 3C

Ủy viên

 

25

Phạm Thị Hiên

GVCN 2A

Ủy viên

 

26

U Thị Hồng Thái

GVCN 2B

Ủy viên

 

27

Hoàng Thị Ánh

GVCN 1A

Ủy viên

 

28

Nguyễn Thị Thu

GVCN 1B

Ủy viên

 

29

Vũ Thị Thuỳ

GVCN 1C

Ủy viên

 

Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Pháp lệnh 16/2011//UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan chức năng; Triển khai Kế hoạch thực hiện của nhà trường. Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động học sinh giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về pháo, tháng an toàn giao thông và tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm, không bao che, dung túng các trường hợp vi phạm và vận động người thân chấp hành nghiêm túc; Tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến toàn bộ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Thời gian triển khai tới CBGV vào các cuộc họp hội đồng hàng tháng.

Tổ chức cho học sinh tự viết bản cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; Không đốt pháo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; Thực hiện nghiêm tức các quy định an toàn khi tam gia giao thông. Giao cho GVCN hướng dẫn học sinh viết cam kết và TPT Đội tuyên truyền sâu rộng qua các hình thức: Hệ thống truyền thanh của trường, địa phương, tờ rơi, khẩu hiệu, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, cánh én đưa thư,….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đã được thông qua trước Hội nghị công nhân viên chức. Các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tập thể CBGV, NV và học sinh trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng tích cực tự học, tự rèn, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi công việc, quyết tâm xây dựng nhà trường thành một tập thể vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Hưng Hà;

- Các bộ phận

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Chu Sỹ Nhất

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Kế hoạch số /KH- ngày 09/9/2018 của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng)

 

Thời gian

Nội dung công tác

8/2018

Họp công bố quyết định sáp nhập, sáp nhập chi bộ và các tổ chức Tập trung giáo viên và học sinh sau hè;

Xây dựng Đề án vị trí việc làm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đơn vị;

Tựu trường vào ngày 17/8/2018.

Chuẩn b khai ging năm hc mi;

Hoàn thành chương trình tuần 1 (TH); tuần 2 (THCS).

Dự Giao ban Hiệu trưởng triển khai công tác tháng 8 và các nhiệm vụ chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018-2019.

Tổ chức vệ sinh, tô đẹp cảnh quan trường, lớp; hoàn tất tu sửa CSVC; hoàn thành việc chuẩn bị VPP, sách, thiết bị phục vụ cho dạy và học.

Tiếp thu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, tại tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường.

Tổ chức dạy và học từ 20/8/2018 kết hợp với rèn luyện nền nếp, kỉ cương.

Thực hiện công tác PCGD, XMC

 

9/2018

Hoàn thành chương trình tuần 5 (TH), tuần 6 (THCS).

Ký cam kết ATGT;

Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới (5/9);

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, kiện toàn xong công tác tổ chức các đoàn thể của nhà trường.

Tập hợp số liệu báo cáo tình hình đầu năm học; EQMS; EMIS

Đăng kí thi đua, đăng kí hoạt động điểm, trọng tâm đột phá;

Kiểm tra nền nếp đầu năm học 100% các lớp ; Tiếp thu kỹ thuật dạy học TV1-CGD;

Đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể; THTT-HSTC; thư viên đạt chuẩn;

Hoàn thiện việc điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm Phổ cập;

Tổ chức chuyên đề dạy học TV1-CGD mẫu 2, 3;

Dự chuyên đề dạy học tiếng Anh, Mĩ thuật theo tài liệu mới.

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; KTTD 3 GV;

Kiện toàn các chức danh tổ trưởng, tổ phó CM.

Xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan.

Tổ chức hội nghị Ban đại diện CMHS và họp phụ huynh toàn trường.-

Điều tra, cập nhật hồ sơ Phổ cập và cập nhật dữ liệu vào phần mềm Phổ cập GD hoàn thành trong tháng 9.

Xây dựng kế hoạch dạy học và dạy học theo chủ đề của các môn học của nhà trường để Phòng duyệt.

Tổng kiểm tra các loại hồ sơ của nhà trường, việc chuẩn bị về sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh.

Triển khai cho cán bộ giáo viên sinh hoạt chuyên môn và công tác quản lý trên trường học kết nối.

Triển khai cho giáo viên và học sinh THCS chuẩn bị ý tưởng và dự án tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuât, đăng ký sản phẩm dự thi qua trường học kết nối.

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp THCS.

Tổ chức các hoạt động thiết thực về ATGT nhân tháng cao điểm về ATGT

Thành lập tổ tư vấn tâm lí học sinh.

Đón kiểm tra hành chính đầu năm và kiểm tra chuyên ngành tháng 9.

Ra các quyết định thành lập BCĐ, Hội đồng,….

Hoàn thiện danh sách HS được miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập.

Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học

Kiểm tra toàn diện 2 GV

CB, GV đăng ký thi đua năm học 2018-2019, đăng kí đổi mới.

- Kiểm tra hồ sơ GV từ 18/9/2017

10/2018

Hoàn thành chương trình tuần 9 (TH); Tuần 10 (THCS)

Thực hiện 6 chuyên đề cấp trường; Dự Chuyên đề cấp huyện TV1-CGD, Chuyên đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chuyên đề đổi mới đánh giá học sinh theo TT22/2016; Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Tiếp nhận kỹ thuật dạy học TV1-CGD;

Tự kiểm tra phổ cập;

Đón huyện kiểm tra PC vào cuối tháng 10;

Tổ chức hội thi GVDG cấp trường cấp Tiểu học

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch : KTTD 4 GV

Hướng dẫn cho GV tổ chức ho HS tham gia cuộc thi trạng nguyên Tiếng Việt, CLBB toán tuổi thơ.

  1. chức thi sáng tạo khoa học kĩ thuật học sinh THCS cấp huyện.

Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động thiết thực về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Dạy học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT 2 tiết/khối/năm và dạy chủ đề 5 tiết/khối/năm theo tài liệu của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức dạy nghề phổ thông tự chọn.

Triển khai khám sức khoẻ đầu cấp; cuối cấp; thực hiện chương trình nha, mắt hột học đường cho học sinh.

Phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (từ 20/10 đến 20/11).

Kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch kiểm tra.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/10.

11/2018

Hoàn thành chương trình tuần 14 (TH); tuần 15 (THCS)

Tổ chức các HĐ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11;

Tiếp nhận kỹ thuật dạy học TV1-CGD;

Tổ chức Hội giảng chào mừng 20/11 kết hợp hội thi GVDG cấp trường;

Đội tổ chức cho các lớp thi văn nghệ. Thi, chấm VSCĐ.

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch : KTTD 4 GV, 5 CĐ.

Đón đoàn kiểm tra Phổ cập GD của Sở.

Chuẩn bị tốt cho các cuộc thi cấp tỉnh: Sáng tạo KHKT, HSG lớp 9 và giáo viên dạy giỏi.

Sơ kết tháng thi đua cao điểm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

Đón đoàn kiểm tra Phổ cập GD của Sở.

Kiểm tra toàn diện 4 GV (1 TN, 1 XH, 2 TH).

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/11

12/2018

-Hoàn thành chương trình tuần 18 (TH), tuần 19 (THCS) kết thúc học kỳ I.

Tham gia một số hoạt động, sân chơi học tập các cấp: Hội thi triển lãm VSCĐ; SP dạy học môn MT theo PP Đan mạch; Ngày hội tiếng Anh cấp trường, cụm trường.

Đánh giá chéo “ Đổi mới không gian lớp học”.

-Tham gia tập huấn ra đề kiểm tra đinh kì HKI (KT ra đề KT, xây dựng ma trận đề)

Triển khai ôn tập và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I;

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch: KTTD 1 GV, 2 CĐ

Quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản năm 2018.

Nộp BC PMIS, các BC cuối kì I.

Các trường nộp bộ đề kiểm tra học kỳ I.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

Nộp ngân hàng đề kiểm tra về PGD.

Kiểm tra toàn diện: 4 (1 TN, 1 XH, 2 TH)

- Kiểm tra hồ sơ GV từ 20-25/12

- Nộp báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, sơ kết công tác dạy thêm học thêm THCS về Phòng GD&ĐT ngày 29/12/2018

 

01/2019

Hoàn thành chương trình tuần 21(TH), tuần 22 (THCS)

Sơ kết học kỳ I.

Tập hợp số liệu và báo cáo nộp PGD.

Tiếp nhận kỹ thuật dạy học TV1-CGD;

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch : KTTD 4 GV, 2 CĐ

Tổ chức các chuyên đề học kỳ II;

Thi làm và sử dụng đồ dung dạy học.

Sơ kết học kì I, triển khai kế hoạch học kỳ II.

Tuyên truyền, cho học sinh ký các cam kết đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết nguyên đán: Đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16 của UBTV Quốc Hội, Nghị định số 36 của Chính phủ và Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ,...

Kiểm tra chọn học sinh giỏi huyện.

Hoàn thiện hồ sơ học nghề đón kiểm tra của PGD

Sơ kết học kì I, triển khai kế hoạch học kỳ II.

Hoàn thiện các loại báo cáo nộp Phòng

Tham gia kì kiểm tra chọn học sinh giỏi huyện.

Kiểm tra toàn diện 4 GV(1 TN, 1 XH, 2 TH)

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/1/2019

02/2019

Hoàn thành chương trình tuần 24 (TH), tuần 26 (THCS)

Tổ chức kỉ niêm ngày TLĐảng 03/02.

-Tổ chức Tết trồng cây mùa xuân- Xanh hóa trường học.

Nghỉ tết theo kế hoạch.

Kiểm tra, nắm tình hình sau Tết NĐ.

-Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện.

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch :KTTD 2 GV, 1CĐ

Tổ chức Tết trồng cây

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

Kiểm tra toàn diện 4 GV(1 TN, 1XH, 2 TH)

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/2/2019

3/2019

Hoàn thành chương trình tuần 28 (TH), tuần 30 (THCS)

Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ: 8/3, 26/3.

Tham gia giao lưu ngày hội tiếng Anh cấp huyện.

Đón KT thư viện đạt chuẩn.

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch : KTTD 3GV; CĐ 01

Tham gia hội thi GVDG cấp huyện

Hoàn thành chương trình tuần 30.

Triển khai dạy ôn thi vào lớp 10 THPT với HS lớp 9

Tham gia thi GVDG cấp huyện.

Kiểm tra định kì tháng 3 và kiểm tra hồ sơ và điều kiện thi nghề PT.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

- Kiểm tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/3

4/2019

Hoàn thành chương trình tuần 32 (TH), tuần 35 (THCS)

Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch;

Tiếp thu HDKTĐK cuối năm học; HD xét HTCTTH;

Tham gia giao lưu CLB toán tuổi thơ, trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện.

Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển GDĐT năm học 2019-2020,

Thi nghề phổ thông cho học sinh.

Kiểm tra định kì tháng 4 và kiểm tra hồ sơ cuối năm.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy học gắn với di sản văn hóa.

Thi nghề phổ thông cho học sinh khối 8.

Các trường nộp ngân hàng đề kiểm tra cuối năm.

- Kiểm tra hồ sơ GV vào 20-25/4/2019

5/2019

Hoàn thành KH dạy học trước 19/5 (TH), tuần 37 (THCS); kết thúc năm học;

Ôn tập, kiểm tra cuối năm học, xét lên lớp;

Xét hoàn thành chương trình tiểu học; - Xét tốt nghiệp THCS.

Tổ chức bế giảng năm học

Tập hợp số liệu báo cáo cuối năm học báo cáo PGD;

Chuẩn bị bình xét thi đua năm học 2018-2019

Nộp hồ sơ thi đua cá nhân, tập thể về PGD (31/5).

Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương

Hoàn thiện các loại hồ sơ của học sinh

Xét duyệt lên lớp cho học sinh K6, K7, K8;

Đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đánh giá giá công chức, viên chức năm học 2018-2019 (nộp 31/5)

Nộp hồ sơ thi đua cuối năm của các tập thể và cá nhân

ngày 31/5/2018.

- Nộp báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, tổng kết công tác dạy thêm học thêm về Phòng GD&ĐT ngày 22/5/2018

6/2018

Tổng kết năm học, bình xét thi đua cuối năm;

Tiếp nhận trẻ 6 tuổi vào lớp 1.(02/6) - Tuyển sinh vào lớp 6 THCS

Tổ chức ôn tập và kiểm tra lần 2 cho HS lớp 1 đến lớp 5 (Nếu có).

Tổng kết năm học với hội đồng SP, bình bầu các danh hiệu thi đua, nộp báo cáo, hồ sơ thi đua của tập thể, cá nhân về Phòng GD-ĐT .

Quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản.

Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, kế hoạch tu sửa, tăng cường CSVC, kế hoạch Bồi dưỡng hè cho GV.

Từ : 10/6/2018 CB- GV nghỉ hè.

  1. thành và nộp hồ sơ thi đua.

Xét thi đua, đánh giá chuẩn GV; chuẩn HT, PHT; hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm về Phòng GD-ĐT.

Xây dựng kế hoạch trực gác cơ quan, kế hoạch phòng chống lụt bão, dạy ôn thi THPT.

- Nghỉ hè từ 10/6/2019

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết