Điểm kiểm tra chất lượng học sinh giỏi huyện cấp THCS năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 386/GTT-PGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
Văn bản đi số 390/PGDĐT V/v triển khai phòng, chống cơn bão số 3.
Văn bản đi số 389/PGDĐT-THCS về việc triển khai, khai thác hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý thông tin PCGD, xóa mù chữ.
Văn bản đi số 388/PGDĐT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Văn bản đi số 384/PGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 380/GTT-PGDĐT-THCS về việc tổ chức họp chuyên môn với cán bộ, giáo viên các trường THCS trong huyện.
Văn bản đi số 382/PGDĐT-THCS V/v Báo cáo tình hình trường THCS đầu năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 25/NV-TCCB về việc báo cáo số lượng người làm việc, quy mô trường lớp năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 379/PGDĐT-TCCB về việc rà soát các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn.
Văn bản đi số 470/SGDĐT-GDTrH về việc dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 19/7/2016: Quyết định về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 483/SGDĐT-GDMN V/v Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 Cấp học Mầm non.
Văn bản đi số 371/PGDĐT V/v Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Văn bản đi số 370/PGDĐT-HC V/v đánh giá công tác hè năm 2016, triển khai công tác tháng 8/2016 và những công việc chuẩn bị năm học mới 2016-2017.
Quyết định số 4417/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện Hưng Hà: Quyết định về việc giao chỉ tiêu vận động ủng hộ Quỹ "Đề ơn Đáp nghĩa" năm 2016.
Văn bản đi số 369/KH-PGDĐT-GDTH về kế hoạch tập huấn dạy và học theo Mô hình trường học mới (VNEN), năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 367/PGDĐT-TCCB về việc dự bế giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non.
Văn bản đi số 50/GTrT-CĐGD về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở.
Văn bản đi số 365/PGDĐT-HC V/v thực hiện nghiêm một số nội dung trước ngày tựu trường năm học mới 2016-2017.
Văn bản đi số 362/PGDĐT V/v triển khai phòng, chống cơn bão số 1.
Văn bản đi số 361/PGDĐT V/v tổ chức hội nghị hướng dẫn đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung.
Văn bản đi số 360/PGDĐT Về việc dự Lễ kỷ niệm 290 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Văn bản đi số 359/PGDĐT Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn, giao thông.
Văn bản đi số 19/NV-TCCB về việc báo cáo thực trạng quy mô trường lớp, số lượng người làm việc bậc mầm non.
Văn bản đi số 358/PGDĐT V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung.
Thông báo kết quả xét duyệt thi đua khen thưởng năm học 2015-2016.
Văn bản đi số 49/GTrT-CĐGD về việc tổ chức tập huấn và sát hạch công tác Kế toán và quản lý Tài chính Công đoàn.
Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Thái Bình về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Kế hoạch, Quyết định thành lập tổ công tác tổ chức lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục năm 2016.
Văn bản đi số 350/PGDĐT-GDMN về việc tập huấn cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non năm 2016.
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn triển khai đại trà Đề án 281 của Chính phủ và xây dựng điểm "cộng đồng học tập cấp xã" theo Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT.
Văn bản đi số 62/CV-LĐLĐ về việc thay đổi thời gian lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra tài chính Công đoàn năm 2016.
Văn bản đi số 347/TB-PGDĐTTĐKT về việc thông báo kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.
Thông báo số 46/TB-CĐGD ngày 01/7/2016 của Công đoàn giáo dục Hưng Hà về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch công đoàn giáo dục Hưng Hà.
Văn bản đi số 47/CĐGD-TCCB V/v thống kê công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm 2016.
Quyết định số 48/QĐ-LĐLĐ ngày 16/6/2016 của Liên đoàn lao động huyện Hưng Hà: Quyết định về việc công nhận chức danh Chủ tịch Công đoàn giáo dục huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2012-2017.
Văn bản đi số 57/LĐLĐ về việc triệu tập dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, tài chính công đoàn năm 2016.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà yêu cầu các trường tiểu học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 366/SGD-GDTH ngày 15/6/2016 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
Văn bản đi số 344/PGDĐT-GDTH V/v khảo sát chi thường xuyên cho các trường tiểu học thực hiện dạy học cả ngày.
Văn bản đi số 45/GTrT-CĐGD về tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện mở rộng để thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016, ...
Văn bản đi số 341/PGDĐT-TCCB về việc dự khai mạc lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non.
Danh sách các trường mầm non, tiểu học, THCS đã nộp, chưa nộp lịch trực gác hè năm 2016.
Văn bản đi số 37/TB-TTVH-TT: Thông báo mở lớp năng khiếu hè năm 2016.
Văn bản đi 333/PGDĐT V/v kiểm tra, đánh giá công trình phụ trợ có dấu hiệu nguy hiểm, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng.
Văn bản đi số 336/TB-PGDĐT: Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non.
Thông báo thay đổi lịch thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 (khẩn).
Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình: Quyết định điều động cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng Coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017.
Văn bản đi số 323/PGDĐT Về việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm hè năm 2016.
Mẫu đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2015-2016.
Gửi các trường mầm non trong huyện (khẩn).
Lịch thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 (thực hiện trong tháng 6, tháng 7/2016)